Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 221

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 221

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

209

Voorts

het belang der richtige naleving van de wettebepaald, dat, behoudens tegenbewijs, een jongen, een meisje of eene vrouw geacht wordt in de fabriek of de werkplaats werkzaam te zijn, wanneer de persoon wordt aangetroffen buiten zijne werkuren in de inrichting, waar alsdan arbeid wordt verricht, of in zijnen rusttijd op eene plaats, welke met de inrichting in gemeenschap staat een en ander voor zoover geen in

is

lijke voorschriften

vergunning

om

de rusttijden binnen de inrichting door te brengen. Deze fictie is noodig gebleken om ontduikingen tegen te gaan. Geen middelen worden soms ontzien om aan den inspecteerenden ambtenaar den indruk te geven, dat in eene inrichting niet wordt gewerkt. §

2.

is

verleend

Van den arbeidsduur van mannen

hi/

nachtarbeid en

in voor de gezondheid schadelijke bedrijven.

Art. 309. Na hetgeen in het algemeene deel dezer Memorie over de beperking van den arbeidsduur voor volwassen mannen is medegedeeld, meent de ondergeteekende nog op het navolgende de aandacht te moeten vestigen. Personen, die 's nachts arbeiden, behooren aan eene beperking van hunnen arbeidstijd te zijn onderworpen. Die personen worden aangeduid door de omschrijving onder i. Uitgegaan wordt van de gedachte, dat de nacht 8 achtereenvolgende uren moet duren. Welke uren dien nacht vormen, is niet met juistheid aan te wijzen. Met het oog daarop wordt bepaald, dat de 8 uren gelegen moeten zijn tusschen 8 uur des avonds en 6 uur des ochtends. Wanneer nu mannen in den tijd tusschen 8 uur des avonds en 6 uur des ochtends meer dan 2 uur arbeiden, kan, naar het den ondergeteekende voorkomt, van nachtarbeid worden gesproken. Intusschen kan bezwaarlijk het verrichten van eiken nachtarbeid aanleiding geven om nu ook den arbeidstijd aan regelen te binden. In elke inrichting moet wel eens 's nachts worden gewerkt. Na eenig ongeval kan arbeid in den laten avond of des nachts bepaald noodzakelijk zijn, om den volgenden dag het geheele personeel der inrichting aan het werk te kunnen stellen. Het schoonmaken of repareeren van den stoomketel en van andere toestellen, kan ook niet altijd over dag plaatshebben, zonder dat óf de geheele inrichting stil staat, óf een groot aantal arbeiders dan niet aan het werk kan gaan of blijven. Daarom meent de ondergeteekende ten deze den nachtarbeid wanneer die niet meer dan tweemaal per week heeft plaats gehad niet in aanmerking te moeten doen komen voor de beslissing van de vraag, of de arbeidsduur beperkt behoort te worden. Nog andere fabrieken en werkplaatsen kunnen niet aan de beperking van een arbeidsduur worden onderworpen. Inrichtingen toch, waar spoedeischend herstelwerk pleegt te worden verricht, en werklieden daarvoor buiten de inrichting plegen gezonden te worden, kunnen den nachtarbeid niet missen. In zulke

— —

lU.

14

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 221

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken