Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 293

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 293

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

349 wijze" is thans eene uitdrukking opgenomen, ontleend aan § 113 der Duitsche Gewerbeordnung, waardoor de bedoeling van het voorschrift glashelder te voorschijn treedt. Ook in het ontwerp-DRUCKER was contractueele afwijking van de bepalingen van dit artikel toegelaten. Inderdaad, wanneer men bedenkt, dat de arbeider toch immer vrij moet blijven het aangeboden getuigschrift te weigeren, of het uitgereikte later te vernietigen, schijnt er geene afdoende reden te bestaan om hem de vrijheid te ontnemen, te eeniger tijd met den werkgever overeen te komen, dat hij zich op deze verplichting des werkgevers niet zal beroepen.

Vijfde Afdeeling. Art. 1639. Nu van verschillende zijden bezwaar werd ingebracht tegen de laatste zinsnede van dit artikel, terwijl de bedoeling, waarmede die bepaling in het artikel werd opgenomen, ook met behulp van art. 16390? kan worden verwezenlijkt, bestaat er geene bedenking tegen, deze zinsnede uit het artikel te verwijderen. In verband met hetgeen bij art. 1639 e omtrent het vakgebruik werd opgemerkt, schijnt het raadzaam ook in dit artikel het

woord

„plaatselijk" te

doen vervallen.

De ondergeteekende

veroorlooft zich de medehet Voorloopig Verslag voorkomende, te beschouwen als eene vingerwijzing om de bepaling onveranderd te handhaven. Immers een gebruik, dat medebrengt afwijking van contractueele verplichtingen, is een, op welks behoud geen prijs mag worden gesteld. De werkgever, die een arbeider in dienst neemt om zekeren arbeid voor hem te verrichten, heeft recht op de algeheele vervulling door dien arbeider van den bedongen arbeid. Slechts wanneer de werkgever zijne toestemming verleent, moet het den arbeider vrij staan zich bij het verrichten van den arbeid de hulp van een derde te verzekeren.

Art.

deeling,

16390. bij

dit artikel in

Art. 1639 b. De ondergeteekende is niet geneigd deze bepaling overbodig te achten. Evenals in de vorige afdeeling de verschillende verplichtingen des werkgevers worden aangeduid, terwijl art. 1638 w {nieuw art. 16382) ten slotte een algemeenen leiddraad geeft voor zijn optreden tegenover den arbeider, zoo is in deze afdeeling, handelende over de verplichtingen des arbeiders, plaats voor de vermelding van de verschillende plichten, die krachtens de gesloten overeenkomst op den arbeider rusten, naast het artikel 1639^, dat hier het pendant vormt van art. 1638 a; {nieuw art. 16382) der vorige afdeeling. Onvolledig was de bepaling echter zeker: ten einde dit gebrek te verhelpen heeft de ondergeteekende gemeend het artikel te moeten aanvullen, niet slechts

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 293

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken