Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 137

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 137

2 minuten leestijd

HEILIGMAKING.

127

ook Dr. Kuyper, daar hij aan het genadewerk Gods, waarvan hij iiier spreekt in het 6de stadium, n.1. de heiligmaking, volgende op de bekeering, in het 5de stadium, reeds in het 3de stadium de roeping heeft doen voorafgaan. Dat de heiligmaking een werk Gods is, leert ons de Heilige Schrift o.a. bij 1 Thessal. 5 23a: „En de God des :

vredes zelf heilige

„Maar

wij

zijn

ii

geheel en al;" en

schuldig

altijd

God

bij

te

2 Thess. 2: 13:

danken

over

u,

van den Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid." Joh. 17 17 bidt ook de Heere Jezus van Zijnen Vader voor de zijnen „Heilig ze in uwe Waarheid ;" terwijl volgens 1 Cor. 1 30 Christus den Zijnen is geworden tot heiligmaking, dat is, dat ze in en door Hem heilig zijn en in heiligheid toenemen. Waaruit volgt, dat de heiligmaking is van eene Goddelijke natuur, gelijk ook blijkt uit 2 Petr. 1 „Gelijk 3, 4 ons Zijne Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgenen, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid." Efez. 4 23 en 24 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, en den nieuwen mensch aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid ;" welke heilige natuur niet kan zondigen volgens 1 Joh„Een iegelijk die uit God geboren is die doet de zonde niet ; want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen ; want hij is uit God geboren ;" terwijl zij dorst naar reinheid: Ps. 51 12: „Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij eenen vasten broeders,

die

:

:

:

:

:

:

3:9:

:

geest."

Dat

het

tevens

wij

allen

de

natuur

der

heiligmaking

is,

om

in

nemen, blijkt o, a. uit 2 Cor. 3 18: „En met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des

heiligheid toe te

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 137

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken