Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 90

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 90

2 minuten leestijd

RECHTVAARDIGMAKING.

80

in de opstanding van Christus plaats grijpt, óók uit hetgeen hij o.a. zegt in de „Heraut" van 20 October 1889 no. 617, alwaar hij zegt dat de rechtvaardigmaking vijf stadiën doorloopt, terwijl hij tot het eerste stadium brengt de uitverkiezing in Gods eeuwig raadsbesluit, uit kracht waarvan de rechtvaardigmaking plaats heeft niet alleen, maar in welk raadsbesluit God den uitverkorene ook tot een rechtvaardige stelt, niet zóó, „dat God, omdat ge rechtvaardig wordt, zegt dat ge rechtvaardig zijt, maar omgekeerd, omdat God zegt „Gij zijt rechtvaardig, daarom wordt ge rechtvaardig." Uit deze woorden volgt dus m.i. duidelijk, dat volgens Dr. Kuyper de rechtvaardigmaking van eeuwigheid in het raadsbesluit Gods niet slechts voorgenomen maar ook geschied is; terwijl de rechtvaardiging door het geloof eenvoudig is de bekendmaking aan de Conscientie des uitverkorenen zondaars, of het tot zijne bewustheid brengen van hetgeen alzoo van eeuwigheid door God reeds heeft plaats gehad, 't geen dan ook tot stand komt 'm \\^i vierde Stadium, „als (zegt Dr. Kuyper) God de Heere nu ons menschelijk bewustzijn zoo begint te bewerken, dat ons oog voor zijn genadewerk (wat hier natuurlijk beteekent het genadewerk der rechtvaardigmaking van eeuwigheid) opengaat dat wij het zien er van vreugde bij in de handen klappen en het van liarte gelovende, nu zalig in

allen

eerst

volgt

:

;

;

;

zijne ondoorgrondelijke

ontfermingen

zijn."

Uit hetgeen ik nu ten aanzien van de rechtvaardigmaking

des is

zondaars voor God van Dr. Kuyper i:eb aangehaald, gevoelen dienaangaande zeker genoegzaam gebleken.

zijn

Of

ook de leer is der Heilige Schrift, onzer Belijdevan Calvijn en zelfs van Comrie, en van andere bekende en vertrouwde gereformeerde schrijvers, dit

nisschriften,

moge De Gods,

blijken uit hetgeen volgt.

Heilige Schrift leert ons wèl het eeuvv/ig

om

voornemen

zondaars, die Hij daartoe naar Zijn vrijmachtig

welbehagen van eeuwigheid uitverkoren heeft, te rechtvaardigen, maar nergens dat die rechtvaardigmaking reeds in de eeuwigheid geschied is; nergens, dat zij anders

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 90

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken