Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 189

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 189

2 minuten leestijd

Dl-

SACRAMENTEN.

179

ziel cene vertroosting sclionl':, welke zij nog niet ondervonden, en eene mij tot liiertoe niet geleende vreugde en sterkte mededeelde." Echter weet, (volgens Dr. Knyper) het kind van God alleen bij het genieten van het Sacrament, dat Jezus op dat eigen oogenblik in hem werkt, hoewel hij die werking niet kan waarnemen. Wèl werkt de Heere Jezus ook

mijne

af

iiad

.

buiten het Sacrament aldoor in hem, gelijk de v/ijnstok

de ranken, slechts

en

maar

dit

ziet

het

wordt

hij

alléén

niet

b

ij

gewaar h e

t

;

S a

hij

c r

in

weet het a

ment,

ook dan nog niet ontwaren kan dat en op wat wijsjezus uit den hemel op hem inwerkt. Nochthans brengt die wetenschap (volgens Dr.^Kuyper) hem in verrukking, en zelfs is de indruk diea dit geeft zoo sterk, ook bij hem, die er zich geen. rekenschap van weet te geven, dat hij onbewust gevoelt Jezus nooit meer nabij te zijn geweest dan onder het Sacrament. lioewel

hij

Gelukkig

dat

de

kinderen

Gods een zekerder bewijs

van de tegenwoordigheid van den hun zoo dierbaren Heere Jezus, ¥/iens zalige werking zij m et z e k e r= h e i d en met een geheiligde k e n n i s gewaar worniet alleen bij het gebruik"der Sacramenten, maar den óók daarbuiten, zoo dikwijls l'e't Gode behaagt de door hen gebruikte, van God verordende' genademiddelen voor hen te zegenen, en zij den Heere Jezus en Zijne weldaden met een oprecht geloof mogen aannemen en zich geloovig mogen toeëigenen, waarvan zij zich alsdan zeer h e e r= k bewust zijn en wel w a a r 1 ij k r e k e a scha p weten te geven, zoodat zij met vreugde aan hunne medebroed-ers en zusters o zoo gaarne willen vertellen, wat de Heere aan hunne zielen gedaan heeft. Een naamchristen, die nooit waarlijk aan zich zelf ontdekt is, en daarom ook nooit Waarlijk tot Christus gevluc'it is, en Hem dus ook nooit waarlijk, door het geloof lieeft aangenomen, en evenmin de zalige troost Zijner gemeensciiap heeft gesmaakt, moge met zulk eene voorstelling zeer ingenomen zijn, omdat i;ij zich uit den aard der zaak gaarne vergenoegt en geruststelt met een „weten liebben

;

1

ij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 189

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken