Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 219

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 219

2 minuten leestijd

DE HEILIGE DOOP.

209

hen beteekend wordt. Echter deelen zij in de uiterzegeningen des verbonds en moeten, zoo zij hunnen wandel zuiver houden, ook als bondelingen uiterlijken worden gerekend, en zijn gehouden overeenkomstig de eischen des verbonds in nieuwe gehoorzaamheid jegens God te wandelen. Maar dewijl zij dit niet kunnen en niet willen doen, noch van God ernstig en biddend daartoe de op het gebed toegezegde krachten begeeren, zoo verzwa» aan

lijke

zij als ontrouwe bondelingen hun oordeel. Daar het teeken des Doops, dat der Besnijdenis vervangen heeft, en God de Heere zoowel aan de jonge kinde-

ren

der geloovigen als aan de volwassenen, de beloften van Zijn genade-verbond toegezegd heeft, zoo worden ook de kleine kinderen der geloovigen, als mede in het verbond van God en Zijne Gemeente begrepen, gedoopt, en daardoor ook aan hen de beloften des verbonds beteekend

ren

en verzegeld.

wordt het geloof der kleine kinderen niet door van het Sacrament versterkt, wijl die versterking aan de ware geloovigen alléén toegebracht wordt in den weg des geloofs, wanneer zij namelijk de bcteekende beloften met een oprecht geloof aannemen, 't geen door de kleine kinderen niet geschieden kan. Nochthans worden de ware geloovigen door den Doop Echter

middel

hunner kinderen van hunnen Verbonds-God verzekerd, dat Hij óók wil zijn de God van hun zaad, aan hetwelk de Heere op verborgene wijze volbrengt, hetgeen Hij uit kracht Zijner eeuwige en vrijmachtige verkiezing ook aan het uitverkoren zaad der geloovigen in den weg des Verbonds toezegt op welke verbondsbeloften de geloovigen zich ten aanzien van hun zaad ten allen tijde gcrustelijk mogen verlaten, en daarop biddend pleiten bij den troon der genade, evenals ook hunne l:inderen bij het opwassen, hierin nader onderwezen zijnde, zich op de aan ;

beteekende en verzegelde beloften mogen verlaten, van hunnen Verbonds-God op grond daarvan mogen begeeren, hetgeen hun als kinderen des Verbonds is toegezegd, en door den Doop is beteekend en verzegeld. hen en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 219

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken