Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 220

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 220

2 minuten leestijd

DE HEILIGE DOOP.

210

Alzoo is dus de Doop voor de ware geloovigeii een voortdurend middel tot versterl<ing van iiun geloof, zoo menigmaal zij de daardoor beteekende en verzegelde beloften Gods door een oprecht geloof aannemen en zich toeëigenen.

De

worden niet gedoopt, omdat wedergeboren moeten gehouden worden, maar omdat God de Heere niet alleen de Verbonds-God is van de volwassen geloovigen, maar ook van hunne kinderen, op grond waarvan zij óók het teeken des Verbonds ont-

ze

i<inderen der geloovigen

voor

vangen.

Ofschoon de dienaar van Christus niet anders dan met water kan doopen, terwijl Christus alleen met den Heiligen Geest doopt, en zonder dit doopen met den Heiligen Geest de waterdoop voor den doopeling niet baten zal, zoo is toch elke Doop, die overeenkomstig de instelling van Christus heeft plaats gehad, een Christelijke Doop, en zal den geloovige, die de daardoor aan hem en zijn zaad beteekende

geloovig omhelst,

beloften

zegen

maar den geveinsde,

zijn,

versterken en alzoo ten

die wèl het teeken ontvangt,

maar de daardoor beteekende beloften

niet

met waren harte

aanneemt, ten oordeel zijn. Daarom was ook de Doop van Johannes van dezelfde kracht, als die der dienaren van Christus, na Zijne hemelvaart geschied, omdat die aan den waren geloovige hetzelfde beteekende en verzegelde, namelijk de waarachtige bekeering en vernieuwing des harten en de vergeving der zonden,

van God toen

toegezegd,

reeds

in

verschenen

Zijnen Zoon Jezus Christus, die was, en door Johannes, als diens

Wegbereider werd gepredikt als het Lam Gods, dat de zonden der wereld zou wegnemen. De voorstelling, dat zoo dikwijls de Doop in 't midden der Gemeente bediend wordt, Christus met den Heiligen Geest doopt, heeft

is

n

i

e

t

toegezegd,

de ware, aangezien maar

alléén

aan

den

Christus

dit

niet

waren geloovig:

door den Doop Zijne beloften beteekent, en hem verzekeit dat hij zoo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinigheid zijner ziel, dat is van al zijne zonden, gewasschi n

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 220

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken