Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 108

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 108

2 minuten leestijd

RECHTVAARDIGMAKING.

98

Rechtvaardigmaking" ter bestrijding op het oog heeft kan en moet gezegd worden, dat er tusschen de schijnbaar tegenstrijdige woorden van Comrie geen verschil de

gehad,

bestaat.

Echter is het de vraag, of Comrie, hoezeer ook goed door hem bedoeld, nochthans door zijne uitdrukkingen niet den schijn gaf, alsof hij de rechtvaardigmaking van eeuwigheid als in hare volkomenheid stelde, en bijgevolg geen rechtvaardigmaking in een eigenlijken zin in den tijd. En hiertoe nu geven de boven aangehaalde woorden van blz. 99 uit den „Brief over de Rechtvaardigmaking" mijns inziens

wel

aanleiding.

van

loochenen

daad is

God

in

zoo

tegelijk

Immers wanneer

hij

daar

zegt,

dat het

de rechtvaardigmaking als een inblijvende strijdt

met Gods eeuwigheid, waardoor Hij

datgeen dat Hij

dat Hij dat zoo

is,

is

in

wezen, verstand en wilsbepaling, zonder begin, noch einde,

noch eenige opvolging van tijd, dat Hij nooit worden kan dat Hij niet was, noch worden zal dat Hij niet is, zoodat er geen punt des tijds is, in hetwelk God in zich zelven deze daad niet had, dan moet uit deze woorden haast

opgemaakt worden, dat Comrie een dadelijke rechtvaardigmaking Gods in zich zelven als een volkomen daad Gods in

dien

daad

is

zin in

leert,

de

ziel,

dat

om

het te

geloof

slechts

een inkeerende

zien dat ik aireede gerechtvaar-

digd ben. En wijl nu Comrie dit niet wil, moet aangenomen worden, dat hij, hoe sterk hij anders zich ook uitgedrukt heeft, nochthans niet heeft willen afwijken van zijn gevoelen, dat de vaten der barmhartigheid van eeuwigheid niet anders dan in het besluit Gods gerechtvaardigd zijn, evenals zij in dat besluit van eeuwigheid zalig zijn ; zoodat hunne rechtvaardiging geheel vrijelijk geschiedt, niet door instorting der gerechtigheid in hen, noch door eenig werk in hen gewrocht of door hen gedaan, waarom gerechtvaardigd zouden worden stemmende hij geheel zij ;

met de Belijdenis van Westmunster, die hij op blz. 30 van zijnen „Brief over de Rechtvaardigmaking" aanhaalt, luidende „Diegene, welke God krachtdadig roept, rechtvaardigt Hij ook vrijelijk, niet door instorting der gerechin

o.a.

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 108

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken