Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 26

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 26

2 minuten leestijd

DE ROEPING.

16

volkomen waar, wat Dr. Kuyper zegt, dat een t Is geroepene niet hooren kan, zoo lang hij dood is en geen gehoor heeft. Maar ook Lazarus had immers geen hoorend oor, toen Jezus hem riep om op te staan ? Zijne opwekking was toch geen opwekking uit den slaap, maar immers uit den dood ? Maar voor den Heere is het toch waarlijk geen grooter wonder om een doode op te wekken, dan om een hardslapende te doen ontwaken ? Evenzoo is het voor den Heere geen grooter wonder om door middel van Zijn Woord, dat door Zijnen dienaar verkondigd wordt, en de werking Zijns Heiligen Geestes, doode op te wekken en op het zelfde het gehoor te geven en te doen hooren, dan om een geestelijk sluimerende, maar die als zoodanig uit zich zelf nog niet hooren noch opstaan kan, te doen ontwaken. Doch laat ons nagaan, of niet ook onze Belijdenisschriften

een'

geestelijk

oogenblik

hem

duidelijk leeren, dat de „krachtdadige roeping" niet uitgaat

wedergeborenen en levendgemaakten, maar dooden, tot de onwedergeborenen, doch

tot

de

reeds

tot

de

geestelijk

door God ten leven verordineerd. Art. 22 van de Belijdenis des geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland zegt o.a. „Wij gelooven, dat, om ware kennis dezer groote verborgenheid (waarvan in het vorig artikel gesproken was) te bekomen, de Heilige Geest :

onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus met al Zijne verdiensten omhelst. Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt." Hier wordt dus beleden niet waardoor, maar dat de Heilige Geest is de Werkmeester van het oprecht geloof. Maar in art. 24 wordt beleden waardoor de Heilige Geest het oprecht geloof in onze harten ontsteekt en wat dit in

Christus

den uitverkoren mensch te weeg brengt. zoo staat daar „dat dit waarachtige geloof in den mensch gewrocht zijnde door het gehoor des oor ds Gods en de werking des Heiligen Geestes, hem wederbaart en maakt tot een nieuwen mensch, en doet hem leven in een nieuw leven, en maakt hem vrij van de

werk Gods

in

„Wij gelooven"

W

slavernij der zonde."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken