Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 55

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 55

2 minuten leestijd

45

HET GELOOF. zaligmakend geloof worden in bonds ook wel kleine kinderen vóór hun tigd, gelijk daarvan voorbeelden in de vinden zijn, omdat ook hun als kinderen

Met

dit

weg

den

des ver-

redegebruik begifHeilige Schrift te

reeds het Koninkhemelen door den Heere Jezus wordt toegezegd, en zonder hetwelk zij, vroeg stervende, anders niet zouden Doch dit geloof wordt aan de kleine kinzalig worden. deren, naar het welbehagen des Heeren, in de wedergeboorte als eene hebbelijkheid geschonken zonder de verrijk

der

kondiging des Woords, aangezien dit bij het kind, dat het redegebruik nog mist, daardoor niet geschieden kan, en het dus niet zalig zou worden, indien de Heere de genade der wedergeboorte en des geloofs in de hebbelijkheid aan het

kind

des

Woords

niet

ook op andere wijze dan door het gehoor Maar zoodra zoodanig

beliefde te schenken.

openbaart zich naarmate daden, ook dat geloof in zwakkere of sterkere zoodanige van harten de de Heilige Geest minder of meer in kinderen belieft te werken en de godvruchtige opvoeding tot het gebruik der rede

kind

gekomen

is,

hunner ouders en onderwijzers belieft te zegenen, waardoor ze zich op kinderlijke wijze reeds vroeg openbaren als afkeerig van de zonde, die zij met droefheid in zich gedurig ontwaren, waartegen zij bidden, niet zelden schreien, naar Jezus vragen, gaarne van Hem hooren spreken, de ware vromen liefhebben en hoogschatten, vragen doen over de onzienlijke dingen, die

hunne

innerlijke betrekking daartoe

door welk alles zij zich onderscheiden van openbaren andere kinderen, die daarvan onkundig zijn, evenals zij bij het verder opwassen onderscheiden blijven van al degenen, die geen kennis hebben van hunne innerlijke onreinheid ;

huns harten, en daarom nimmer als om daarover bitterlijk te weenen, met heilig verlangen naar verzoening en vrede met God, die zij dan menigmaal mogen genieten tot hunne vertrooswaarop dan ting en blijdschap in hunnen dierbaren Jezus

en

verdorvenheid

Petrus

zich

afzonderen,

;

een teederheid des gemoeds, die tot voorzichtigheid dringt en tot vrees voor de zonde, en kinderlijke gehoorzaamheid aan God, hunnen Zaligmaker, en tevens tot het

volgt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken