Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 114

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 114

2 minuten leestijd

RECHTVAARDIGMAKING.

104

zijnde, in den tijd en niet eerder w e r k e I ij k gerechtvaardigd wordt, (altijd voor zoover volwassen personen betreft, waarop ook Comrie natuurlijk het oog heeft) wanneer hij die gerechtigheid door het geloof, als een onverdiende gave Gods, als de zijne aanneemt en zich toeeigent, terwijl de Heilige Geest hem in 't bijzonder van de vergeving zijner zonden en de eeuwige gerechtigheid van Christus, als de zijne, voortgevloeid uit het eeuwig en vrijmachtig

kend

raadsbesluit Gods, verzekering geeft.

zou voorts kunnen zijn, dat de opmerkzame lezer aangehaalde woorden van Comrie, aangaande de wijze, waarop de uitverkoren zondaar in den tijd gerechtvaardigd wordt, eenig verschil meende te ontdekken met hetgeen hij in zijn reeds meer aangehaald werk over het

Het

in

deze

de verklaring van den VII Zondag zoogenaamde „voorbereidende dingen," zegt) aan de levendmaking in de bejaarden

„Oprecht geloof,"

bij

zegt aangaande de die

(gelijk hij

gemeenlijk voorafgaan,

n.1.

zoodanige werkingen van den

Geest Gods, waardoor Hij den uitverkoren zondaar onder de tucht van de vurige wet stelt, om hem daardoor te doen vallen, en om in hem ten onder te brengen al de hoogten van eigen werk, en om Zijnen weg voor Christus en de vrije genade te banen, zoodat de Heiland, als Hij hem levend maakt, hem gestaltelijk dood bij zich zelvèn vindt. Terwijl nu Comrie daar zegt dat dit alles aan de levendmaking voorafgaat, schijnt hij hier in zijnen „Brief over de Rechtvaardigmaking" dit tegen te spreken, door de vurige bliksemstralen der wet tot algeheele overtuiging en dooding van den zondaar te doen volgen op zijne krachtdadige roeping en levendmaking, zoodat hier op de levendmaking schijnt te volgen wat hij elders zegt dat daaraan bij bejaarden gemeenlijk voorafgaat. Echter moet men wel in het oog houden, dat Comrie met hetgeen hij in zijn werk over het „oprecht geloof" zegt, bedoelt de algemeene werkingen des Geestes in, met en door het Woord, in de uitwendige roeping, die tot allen komt, terwijl hij in zijn „Brief over de Rechtvaardigmaking" spreekt over de inwendige of krachtdadige roeping of

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 114

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken