Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 159

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 159

2 minuten leestijd

DE BEKEERING. En

hem thans

dit valt

iiem

tegenwoordig,

Gods

heilig

Woord

zeer gemakkehjk, nu bijna niemand eertijds

gelijk

en dat

doet

onderscheid historisch-

het

de

zien

geschiedde,

tijdgeloof,

of

tijdgeloovige

zoo

zich

;

bijna

niemand hem het vroeger algemeen

gelijk

er rekening

gaarne

vleit

gedachte van zijne zaligheid, maar daarbij slaat

;

loovigen

staan

zijn

„A. B.

God

als

in

voor

mede

hielden,

met de zoete

zijn

hart over-

wetende (zooals Comrie zegt van de

niets

en gevoelig

naar

tusschen het zaligmakend-,

omdat de ouden

plaats had, juist

wèl

het onderscheid tiisschen het waar- en

het schijngeloof duidelijk aantoont

rechte

149

C

hunnen Rechter

;

van dat verfoeien

voor God, waartegen

wegsmelten

de allerbitterste vijanden zijn; terwijl

kend geloof deelachtig

tijdge-

des Geloofs)" van dat kermen,

hij,

dikwerf

zij

die het zaligma-

aan wien nog het licht omdat hij zich als waarlijk arm, schuldig en ellendig en gansch onmachtig heeft leeren kennen, maar daarom te meer, te aanhoudender en te dringender, met verlangen des harten genade en ontbreekt dit

barmhartigheid is,

wijl Hij

is,

zoekt

hem van

in al

doch

gedurig

zien,

te

vreest,

hem

Jezus Christus, die

zijne

dierbaar

zonden, óók van zijne gelief-

koosde boezemzonden, die hem vaak bekommeren en die hij vaak met tranen in 't verborgen voor God belijdt, verlossen kan en wil, en de macht heeft om hem heilig te doen zijn, gelijk Hij heilig is.

werkzaamheden vindt men in de Kuyper aangaande de bekeering hoewel ze toch de natuurlijke vruchten zijn der ware van

Niets

al

deze

voorstelling van Dr.

bekeering, hij

die

hij

moet

dragen, die

hij

w

1

1

dragen, die

óók draagt. Het

daarom geen wonder, dat men thans zoo

uit de menige ziel, die in 't verborgen ernstig zijne zaligheid zoekt. Eigen zaligheid ernstig te zoeken, hoezeer ook het Woord onzes Gods daartoe overal zeer dringend vermaant, is bij velen tegenwoordig niet het ware. De eere Gods moet iioofddoel zijn. Die eigen zaligheid zoekt, heeft nog zich zelf op 't oog en werkt slechts uit zelfzucht. Maar weet men dan niet, dat, hoe-

hoogte

is

neerziet

op

zoo

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 159

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken