Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 168

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 168

2 minuten leestijd

DE BEKEERING.

158

welke ellendiglieid (zie § V) hij niet verlost kan worden door de wet van God, omdat die wèl de grootheid der zonde ontdekt, maar niet het middel aanwijst noch de

om

krachten toebrengt,

uit

dien ellendigen staat verlost te

„Hetgeen dan noch het wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of

worden. licht

der

En

dan

natuur,

volgt in § VI

noch

:

de

de bediening der verzoening,

welke

is

het Evangelie

van den Messias,

waardoor het Gode behaagd heeft de geloovige menschen, zoo in het Oude als Nieuwe Testament, zalig te maken." Vervolgens wordt in § VII dit genadewerk Gods alleen toegeschreven aan het vrij en onverdiende welbehagen Gods, terwijl nochthans (zie § VIII) allen die door het Evangelie geroepen worden, zeer ernstig geroepen worden om tot Jezus te komen, onder belofte van te zullen geven Evenwel is het niet rust der ziele en het eeuwige leven. komen (zie § § IX en X) te wijten aan den mensch, die de aangebodene zaligheid veru^rpt; maar het wèl komen daarentegen niet toe te schrijven aan de meerdere geschiktheid van den eenen boven den anderen, maar aan God, die, „gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid in Christus uitverkoren heeft, zoo ook hen in den tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekeering begiftigt, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het Koninkrijk Zijns Zoons opdat zij zouden verkondigen de deugden overbrengt :

Desgenen, die

hen

uit

de

duisternis

geroepen

heeft

tot

wonderbaar licht, en niet in zich zelven, maar in den Heere zouden roemen, gelijk de Apostolische schriften doorgaans getuigen." En daarop volgt dan in § XI d e w z e, waarop God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekeering in hen werkt, waartoe Hij (zoo staat er) niet alleen hun het Evangelie uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, maar ook doordringt tot in de binnenste deelen des menschen door den v^ederbarcnden Geest, om liet hart Ie vermurwen en alle deelen te vernieuwen welk werk in

Zijn

ij

'

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 168

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken