Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 285

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 285

2 minuten leestijd

HET HEILIGE AVONDMAAL.

275

geloofs opheft tot den Heere Jezus Christus, als Zich aan den vervloekten en smadelijken dood des Kruises hebbende overgegeven, om al de Zijnen van den eeuwigen toorn Gods, rechtvaardig op de zonde bedreigd, te verlossen. En daar nu de Heere naar Zijne menschelijke natuur geleden heeft, terwijl Zijne Goddelijke natuur, waardoor Hij den last des toorns Gods aan Zijne menschheid heeft kunnen dragen, aan dit lijden eene oneindige waarde heeft toegebracht, zoo volgt, dat niemand op de rechte wijze Hem als de Man van Smarte en als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, door het geloof voor zich zien kan, zonder tegelijk op de oneindige waardij van Zijn lijden en sterven te zien, wat alleen door Zijne Goddelijke natuur is teweeggebracht. (Zie Zondag 5 en 6 van den Heidelb. Catech.)

De ware geloovige

aan Hem is, van Smarte hemel.

hetzij

of

ziet

in

dat Hij

als

de

Jezus beminnelijk al wat Hem beschouwt als de Man Verheerlijkte in den

Thans wensch ik na te gaan, wat ten aanzien van het Avondmaal door den Heere in Zijn Woord ons geleerd wordt, alsook wat onze Belijdenisschriften, Calvijn heilige

en andere onzer gereformeerde vaderen dienaangaande ons

hebben nagelaten. Matth. 26

Bij

met Zijne

het

26

— 28

vinden wij de instelling des hei-

discipelen,

was,

onder

hield

Hij

Hem

:

:

En dankt hebbende, gaf him dat

dat

Jezus,

nadat de verrader Judas door

deze woorden „En als zij aten, Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij en gaf het den discipelen, en zeide Neemt, eet,

ontdekt

nam

:

Avondmaals door den Heere

ligen

is

daaruit:

mijn lichaam.

Want

dat

is

hij

nam den

dien,

drinkbeker, en ge-

zeggende:

Drinkt

allen

mijn bloed, het bloed des nieuwen

terstaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot verge-

ving der zonden." In verband met deze woorden leze men Joh. 6: 51, 54a en 55, alwaar de Heere Jezus van ziciizelven zegt „ik ben dat levende brood, dat uit den hemel nedergedaald is zoo :

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 285

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken