Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 40

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 40

2 minuten leestijd

DE WEDERGEBOORTE.

30

Kuyper

Dr.

leert

daarentegen, dat de wedergeboorte

een bovennatuurlijk werk Gods, waarbij Hij

is

den uitverna den doop, doch in in

koren zondaar, hetzij vóór, onder of den regel vóór den doop en in de prilste jeugd, buiten de verkondiging des Woords om, het zaad der wedergeboorte of de kiem des geloofs, of des nieuwen levens inplant, zonder dat hij het merkt, dat is zonder dat hij op het :

oogenblik dier inplanting eenige verandering gewaar wordt.

zaad

Dit

levens,

kan

d.i.

de

kiem

des nieuwen

de eigenlijke wedergeboorte, de levensaanvang

Dr

volgens

soms

lang, ja

wedergeboorte,

der

of

.

Kuyper

den wedergeborene een

in

tijd

jaren lang zoodanig sluimeren, dat niets van

nieuwe levenskiem raar buiten openbaar wordt, maar

die

integendeel de wedergeborene evenals alle andere menschcn

nog in zijne zonden voortgaat, totdat God door een tweede daad Zijner ontferming, door middel van de prediking des Woords, die ingeplante levenskiem, die wedergeboorte, die dusver

tot

sluimerde

en

verborgen

bleef,

doet uitbreken

de bekeering.

in

„Werk van den

Heiligen Geest," 2de deel, hande„wedergeboorte," zegt Dr. Kuyper: „Er is tweeërlei gebruik van het woord „wedergeboorte." De eene In

zijn

lende

over

de

maal wordt het genomen maal in zeer uitgebreiden „in

beperkten

zin

in

zeer beperkten, en de andere

zin.

komt het voor,

als

men

er uitsluitend

de eerste daad van onze levendmaking als God de Heere voor het eerst de hand aan ons legt; ons uit den dood in /z^//eyeyz doet overgaan; en ons overzet uit het rijk der duisternis in het Koninkrijk van Atn Zoon

onder

verstaat

Zijner liefde.

„Zóó opgevat is de wedergeboorte dus het begin van werk der Zaligmakende genade, het uitgangspunt en de aanvang. Er is een mensc!^ die nog dood in zonden en misdaden ligt, dewijl hij in ongerechtigheid geboren wierd. En zie, nu komt de Heere God in Zijne ondoorgrondelijke genade, en plant in dezen dooden mensch het Zoo is hij beginsel van een nieuw en geestelijk leven in. dan voor dit nieuwe leven geestelijk geboren, en dat nu het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken