Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 208

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 208

2 minuten leestijd

19<S

SACRAMF.NTF.N.

]W.

bcliucl'tc heeft

liL't

aan Jezus Christus,

als

de waaraehtige

geeslehjke spijze, waardoor het gevoed en versterkt wordt.

En

uit

die

ware

God

in

die bchoeite opent

den

iiet

mond

des i^^doofs

Want

spijze tot dat einde te ontvangen.

om op

de natuur elk schepsel de neiging

te

om

gehjk

wassen

ingescliapen, zoo heeft Hij daartoe ook elk sciiepsel

heeft

naar zijnen aard zoodanige middelen beschikt om dit ingeschapen doel te bereiken. En alzoo is ook aan elk kind van God een geestelijken mond des geloofs gegeven, om den Meere Jezus geestelijk te genieten tot zijne geestelijke versterking, om alzoo in Hem op te wassen, terwijl het door de Sacramenten van die geestelijke zegeningen middellijkerv;ijze verzekerd en daardoor in den weg des

geloofs

versterkt wordt.

Dat de Sacramenten des O. T. met die des N. T. in hun wezen gelijk «en in gedaante verschillend zijn, dit leert Calvijn zeer duidelijk o.a. in § 23 van hetzelfde hfdst., alwaar hij zegt „Voorts, om ook dit in het voorbijgaan aan te roeren, moeten wij geheel en al verwerpen dat leerstuk der Scholastieken, waardoor een zoo groot onderscheid gemaakt wordt tusschen de Sacramenten van de Oude en van de nieuwe bedeeling, alsof de eerstgenoemden de genade Gods alleenlijk hadden a f g e s c li a d u w d, maar de :

laatsten

spreekt hij

dezelve niets

leert (1

spijs

dadelijk

treffelijker

Cor. lu

:

3),

met ons gegeten

Christus

De Apostel toch

toebrengen.

van deze dan van gene, wanneer dat de Vaderen dezelfde geestelijke hebben, en aanwijst dat die spijs

En inderdaad, w

was

onzen Doop niet meer elders aan de Bes

n

ij

t

o e s c

li

ij

r

ij

mogen aan dan

v e n,

de nis toekent,

als

liij

li

ij

die

noemt een zegel der regtvaardigheid des geloofs (Rom. 4 11). Al wat dus ons hedendaags in de Sacramenten geschonken wordt, ontvingen oudtijds de Joden in de hunne, Christus :

namelijk

w.et

Zijne

geestelijke

Dezelfde

schatten.

kracht die de onze hebben, o ook in de hunne; t.w. dat zij hun

n

t

w

a a

j*

d e n z

ij

zegelen waren der

Goddelijke gunst jegens hen tot de hoop der eeuwige zaligheid."

Voorts

haalt

hij

in

§

26, ter bevestiging zijner

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 208

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken