Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 126

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 126

2 minuten leestijd

RECHTVAARDIQMAKING.

116 vaardigd,

als

Hoofd wordt

hij

door het geloof met Christus als

zijn

aan Zijn geregtigheid deel de regtvaardigmaking niet van

vereenigd, en dus

Vervolgens: „Is eeuwigheid geschied in Gods beshiit?" Xnivj. „Geenszins: want hoewel God van eeuwigheid heeft voorgenomen de

krijgt."

uitverkorenen

om

de verdienste van Christus te dit voornemen de regtvaardigmaking zelve niet." Wijders: „Bewijs eens, dat de regtvaardigmaking niet geschied is van eeuwigheid?" Antw: „De regtvaardigmaking vooronderstelt tijdelijke daden van regtvaardigen,

geloof

en

indertijd

zoo

is

bekeering

evenwel

in

eenen geregtvaardigde

en

volgt

na de roeping Rom. 8 30 Die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook geregtvaardigd." Eindelijk „Is dan de regtvaardigmaking geschied in den dood en opstanding van Christus?" Antw.: „Geenszins, de dood van in

orde

:

:

:

Christus is wel de verdienende oorzaak van onze regtvaardigmaking, waardoor ons het regt ten leven is verworven, en door Zijne opstanding is Zijne voldoening wel

bevestigd;

maar daardoor

wij

zijn

niet

vaardigd, dewijl wij er nog niet waren;

dadelijk geregt-

want de

regt-

vaardigmaking kan niet geschieden, voor= dat de mensch zich als een verloren zon= daar aanmerkende, door het geloof Jezus geregtigheid aangrijpt." Zacharias

Ursinus spreekt

in

zijn

„Scliatboek der ver-

klaring over den Nederlandschen Catechismus"

Zondag

23,

over de „Rechtvaardigmaking" handelende, alléén over de rechtvaardigmaking in den tijd door het geloof. Uit de wijze, waarop hij daarvan spreekt, moet opgemaakt worden, dat hij de rechtvaardigmaking van eeuwigheid geenszins en zich dus houdt aan hetgeen ten dien aanzien ons de Heilige Schrift is geopenbaard.

leert,

in

Dit blijkt o.a. uit hetgeen

doening

van

Christus,

hij

naar

schrijft

dien

zij

over „Hoe de volbuiten ons

is,

onze

regtvaardigheid wordt." Zonder twijfel is de voldoening van Christus geschied ter regtvaardigmaking van al de Zijnen

;

maar zoolang rechtvaardig,

zij

maar

daarmede liggen

ze

niet

bekleed

zijn,

zijn

ze niet

nog onder den toorn Gods,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst - pagina 126

Bekijk de hele uitgave van Monday 1 January 1906

Abraham Kuyper Collection | 324 Pagina's

PDF Bekijken