Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De band des verbonds - pagina 218

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De band des verbonds - pagina 218

2 minuten leestijd

VAN HET GELOOF.

214

dus den eigenlijken zin van den Catechismus recht verstaan, dan is het onafwijsbare eisch, na te gaan, wat de opstellers van den Catechismus zelven bedoeld hebben met de woorden, zij eigenhandig hebben neergeschreven. Dat onderzoek is nooit moeilijk, want zoo van Ursinus als van Olevianus staan nadere gegevens ons ten dienste. Van Caspar Olevianus bezitten wij, door de goede zorgen van Obbo Copinga, eene „ Verklaring der Apostolische Ge-

die

loofsbelijdenis'" ,

waarin

eerst

over het zalig-

breedvoerig

makend geloof

als zoodanig gehandeld wordt. Daarin beantwoordt Olevianus de vraag wat het geloove en antwoordt pag. 13 aldus: „Het geloof is, God in zij? Zijn gansche Woord, naar de kennis van Zijnen wil, toe te stemmen als waarachtig en almachtig, en alzoo Gode de :

eere te geven, en niet aan te

merken hetgeen

andere schepselen daartegen schijnt te strijden

in ons of in ;

mitsgaders

voornaamste oogmerk, te zien op de belofte des Evangelies, dat Hij Zich ons waarlijk tot een Vader in Christus geeft, en dat Hij ons, door den Heiligen Geest Christus ingelijfd, uit genade rechtvaardigt en dagelijks heiligt, en ons door dezelfde kracht onderhoudt, waarin dit

Woord,

als het

uit de dooden is opgewekt, en waardoor Hem dingen onderworpen zijn, opdat de hope des eeuwigen levens, in Zijne waarheid en kracht gegrond, zeker zij."

door Christus alle

Ter verduidelijking lezen wij op pag. 1 4 nog dit „ Zeggen wij het nog klaarder op deze wijze Het geloof is, te erkennen, dit dit Gods onveranderlijke wil is, en daarin te berusten, :

:

door de profeten beloofde en door Christus licht gebrachte zaligheid ons uit genade schenkt, gelijk de artikelen des geloofs getuigen erkennen, zeg ik, dat die dingen daarin begrepen zijn, ons van God

dat

Hij de,

metterdaad aan het

;

uit

genade geschonken zijn, naar het getuigenis van alle van alle eeuwen, en ook van Christus zelven, en dezen standvastigen wille Gods te berusten, en Gode

profeten in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1907

Abraham Kuyper Collection | 336 Pagina's

De band des verbonds - pagina 218

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1907

Abraham Kuyper Collection | 336 Pagina's

PDF Bekijken