Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de kennisse Gods - pagina 88

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de kennisse Gods - pagina 88

2 minuten leestijd

ONNATUURLIJKE VERSCHIJNSELEN.

86

geeft,

en

lekkerste

hem

in staat stelt

leven.

te

Dan

met de minste inspanning het

zijn

de hoogste dividenden het

hoogste goed, wordt de rentestandaard de moreele maatstaf, en is een voortreffelijk man hij, die, om 't even door wat middelen,

vooruitkwam goederen,

geestelijke

de

in

die

wereld.

Dan kunnen de

werden op van de menschheid uit te

allen tijde geacht

te

natuurlijk gebied de rijkste schat

maken, zooals wetenschap of kunst in haar meer ideëelen zin, nog wel tot op zekere hoogte gewaardeerd, en wil de rijkaard uit de volheid zijner goederen zich bovendien nog wel gaarne den vleien den Maecenas-naam koopen, maar worden deze onzienlijke dingen toch op verre na voor niet zoo begeerlijk gehouden als de zichtbare, stoffelijke. Stoffe1 ij

k

voordeel,

bezit,

genot, staat bovenaan, en

leven eigenlijk alleen des levens waard.

maakt het

„Laat ons eten

en drinken, en vroolijk zijn, want morgen sterven wij." Al meer wordt om ons heen gezien, hoe die Stofgod de harten gevangen houdt, en vorsten en volken voor zich doet knielen al heviger drijft de dorst naar goud, de hartstocht naar ;

rijkdom en goed en zingenot stoffelijke geluksstaat

;

in

toenemende mate

is

het een

en een materieele hemel, welks zaligheid

bestaat in „het goed te hebben", die de zielen

nog

boeit.

En

waar in vroeger eeuwen, toen Mammon's macht nog zwakker was en de harten nog ontbranden konden voor het hooge ideaal, een schare van ridders en edelen uit alle landen met den roep:

„God

wentelen,

wil het!" zich

die

nuchtere zin

opmaakten om den smaad af te

op het graf des Heeren rustte, daar moge het onbezonnen wagen der kruistochten af-

keuren, een dwaasheid als den Kinderkruistocht scherp laken toch blijft het een feit, dat in de ziel dier middeneeuwsche mannen een vuur gloorde, en uit hunne vaak roekelooze daden een heilige ijver voor den naam des HEEREN sprak, die onze kil-koude, egoïstische tijd hun moet benijden. Zij trokken op, de kruisvaan omhooggeheven, om het graf

zelfs,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 1 January 1907

Abraham Kuyper Collection | 394 Pagina's

Van de kennisse Gods - pagina 88

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 1 January 1907

Abraham Kuyper Collection | 394 Pagina's

PDF Bekijken