Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Practijk der godzaligheid - pagina 138

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Practijk der godzaligheid - pagina 138

2 minuten leestijd

130

Heeren verdingh te maecken nae onse goetduncken ? Waer heeft hy ons sulcx veroorloft ? Laat ons dan toesien dat wy in desen deele, niet anders en doen als ons van Gode in zyn Heylig woort is toeghelaten, op dat wy niet t'eenigher tijt bevonden worden swaerlijck teghen hem, ende ons opgheleyde ampt te sondighen.

des

XI.

VERVOLG Wacht u voor de valsche profeten, die in schaapskleederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Matth. 7 15. :

Hier komt dan nog bij, dat zulk een vrede, door valsche ireniek verkregen, nooit bestendig kan zijn; waarvan Trigland zegt:

De tweede reden is: Dat daer gheen andere Vrede inde Kercke Godes te beraemen is, dan die rijst uyt de eendrachtige toestemminghe in de H. waerheyt; alsoo dat, al wildemen schoon soodanighe moderatie byder handt nemen, als onse Moderateurs ons voorstellen, het nochtans geensins prackticabel en is. Want wat een yeder verstaet in consciëntie de waerheyt te wesen, dat sal hy andere willen leeren ende wijsmaecken. De rechtghevoelenden en sullen niet moghen noch willen naelaeten haere waerheydt te verkondigen, soo sullen oock de tegenstrijdighe valsche leeraars haere opiniën; oft immers sullen sy voorgheven dat zyt niet en moghen onderlaeten, soo men haer slechts eenighe vryheyt geeft. Wat ^rede kan daer wesen daer een yder Partije zyn meeninge tegen d'ander op het sterckste drijft? Zegt ghij datmen d'een Partije oft d'ander den mont zal stoppen, zoo en handelt ghy niet bescheydelijck, maer partij delijck: Want daer ghy verstaet dat beide Partijen lydelijc zyn, onderdruckt ghy d'eene meer als d'ander, twelck een yder lichtelijcken kan sien onbillick te wesen: Daer over de verdruckte Partije sich met recht sal hebben te beclagen. Zeght ghy dat die onderdruckte Partije niet lijdelijc en is, zoo en handelt ghy niet by forme van accommodatie ende Moderatie, maer van vonnisse. Waermede ghy al u ydel voorgheven van Moderatie gantsch om verre werpt Zeght ghy men sal beyde Partijen bedwinghen ende den mont snoeren, zoo arbeydt ghy te vergheefs. Want doet vry u beste, ghy sult het daer toe niet brengen. Brenght ghy de huychelaers daer toe, die alleen op haer eyghen profijt ende ghemack sien, ende daerom ghelijck de weer-haen ende het riet met :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 272 Pagina's

Practijk der godzaligheid - pagina 138

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 272 Pagina's

PDF Bekijken