Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het heil ons toekomende - pagina 183

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het heil ons toekomende - pagina 183

3 minuten leestijd

173 de leer van een losse verkiezing der enkelen onder de brengen. Daartoe voorzagen ze te goed hoe deze onware voorstelling alle geloofsleven dooden, de komst des koninkrijks verhinderen en de samenvoeging der Gemeente verstoren zou. Daartoe kenden ze de Openbaring te vrel en het menschenhart te diep, om niet te voorzien, hoe deze valsche voorstelling het werk der voorbereidende genade verbreken, verachting der genademiddelen kweeken en terzij schuiving van de ordeningen Gods in zijn Gemeente na zich zou sleepen. Ja, zoo men wil, juist die Apostolische predikers der uitverkiezing zijn het geweest, die met den ijver Gods, die in hun beenderen als een vuur werd, de onheilige neiging bestreden hebben, om door die onbijbelsche en onware voorstelling der uitverkiezing den sectegeest te verkondigen, die ieder in een eigen hoek joeg, elk in zijn eigen kring zich af deed sluiten en meenen deed, dat de troost der uitverkiezing te genieten was, zoo men haar fundamentstuk: „de Gemeente," deed splijten, of achten, als bestond het niet. De uitverkiezing is in haar geheelen omvang één werk, één daad, en wie die eenheid uit haar verband rukt, derft haar zegen. Niemand is uitverkoren buiten verband met de overigen, en allen saam zijn verband met den Christus. In als uitverkorenen ondenkbaar buiten die uitverkiezing zelve zijn dus alle gegevens mede gezet, die reeds vóór de geboorte en op den moederschoot en al de jaren, die aan de bekeering voorafgaan, te zaam de voorbereidende genade vormen. Hierdoor bestaat er levensverband tusschen de leden des lichaams nog eer dat verband zich in de zichtbare Kerk belichaamd heeft. Juist dit verband is de grond waarop de zichtbare Kerk staan moet, en geen vormen hoe schoon, geen reglementen hoe onberispelijk, geen kerkbestuur hoe rechtvaardig ook, zijn machtig een levend Kerkgeheel te vormen, zoo dat levensverband, dat krachtens de uitverkiezing in de voorbereidende, roepende en heiligende genade besloten ligt, niet het

aan

gedacht,

schare

cement

te

is

van den bouw.

men

twee Kerken mogelijk: Kerk van louter bekeerden. Is de Kerk slechts een verzameling van individuen, onder wie het Evangelie te prediken is, neem dan ook de Modernen, dan zoo ze het zich gevallen laten, ook de Joden, Mahomedanen en Heidenen in uw kerk op, want elke afperking van het arbeidsveld, elke begrenzing van den akker, waarop ge zaaien zult, is dan ongerijmd. Of ook, is er geen voorbereidende genade, is de uitverkiezing niet aan de Gemeente gebonden, zijn de uitverkorenen, gelijk men Calvijn tegenvoerde en wat hij zoo kernachtig bestreed, slechts een „turba electorum", d. i. een los saamgeworpen hoop, snijdt dan 'uit uw Kerk af elk van wiens bekeering gij niet ten volle overtuigd zijt, breek dan met de usantie van den kinderdoop en verketter de Novatianen en Donatisten en Labadisten niet langer, maar loof deze Ziet

een

Kerk

dit

gelijk

voorbij,

de

dan

Modernen

zijn

die

er slechts

willen,

of een

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

Het heil ons toekomende - pagina 183

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

PDF Bekijken