Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het heil ons toekomende - pagina 111

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het heil ons toekomende - pagina 111

2 minuten leestijd

101

We deze

ontkenneii daarom het bekoorlijke en wegsleepende niet, dat machtige, alle kinderen Gods omvattende eenheid, voor de

aspiratiën

des

geloofs

heeft;

we ontkennen

niet,

dat alle gemeenten

eenheid in den Christus hebben; we ontkennen niet, dat alle in heur wortel, door heur oorsprong, een trek van heilige gelijkheid dragen, en zich voortbewegen langs paden, die op één maar verder gaan diirven we om zelfde eindpaal moeten uitloopen het Apostolisch gezag niet. Zelfs wagen we het vermoeden, dat de geloofseenheid der Gemeente door niets zoozeer als door de uitwendige eenheid is tegengehouden. Het pogen, om die uitwendige eenheid tot stand te brengen, is toch mislukt. Kome zag haar toeleg, eerst door de Oostersche kerken, later door de schismatieke Grieken, toen door de Hervorming, en nu weer door de Oud-Katholieke beweging verijdelen. Het streven naar eenheid in de Anglicaansche kerk is haar op het verlies van de beste kringen der Engelsche en Schotsche volken te staan gekomen. En ook ten onzent heeft het rusteloos streven naar de eenheid onzer Hervormde kerk slechts de rustelooze woeling van malcontenten, Groningers en Modernen ten gevolge gehad. Is nu èli blijkens het getuigenis van Gods Woord, èn blijkens de les der historie, niet de ééne zichtbare Kerk, ma,ar slechts het vrij verband tusschen de enkele gemeenten door den Christus bedoeld, dan is hiermee tevens het eenhoofdig zichtbaar gezag van den paus geoordeeld, voor wiens zetel geen plaats is, waar geen zichtbare eenheid van rechtswege bestaat. Evenmin kunnen we ons vinden in de voorstelling der Independenten, dat de leden der Gemeente zelven bij hoofdelijke stemming over recht en waarheid in leer of praktijk beslissen zullen. Ook hierbij houden we ons aan de Heilige Schrift. Gemeenteleden zonder een geordend bestuur vormen slechts een aggretaat van personen zonder gemeentelijke eenheid. Er blijft dan geen plaats voor het ambt. En even zeker als er in de Apostolische geschriften geen sprake is van de ééne zichtbare Kerk, even stellig wordt het ambt ons voorgesteld als van het Gemeentewezen onaf-

een

geestelijke

:

scheidelijk.

Waar de Apostelen ook gemeenten stichten, steeds ordenen ze opzieners en diakenen, om de gemeente als geheel te vertegenwoordigen en te besturen. En dat hun doel liiet was, om deze ambten slechts voor de gemeente in heur eerste opkomst in te stellen, blijkt voldingend uit den uitdrukkelijken last aan hun volgelingen, om ook op hxva. beurt gezalfde, met Gods Geest bezielde mannen aan het hoofd der gemeente te plaatsen. Hierbij komt, dat slechts in zeer kleine gemeenten van zulk een gemeente-plebisciet over alle voorkomende zaken sprake kan zijn. Tot het vellen van een rechtvaardig oordeel behoort ook kennis van de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

Het heil ons toekomende - pagina 111

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

PDF Bekijken