Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het heil ons toekomende - pagina 69

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het heil ons toekomende - pagina 69

3 minuten leestijd

59 rust, dan moet tocli, zonder de innerlijke harmonie haar eisch voor ons volle gelding hebben, dat wij werken werken onze eigen zaligheid, eene zalige vrucht uit vreezen

eeuwige verkiezing te

breken,

moeten, en beven gerijpt. Ook de andere reeks moet hier dus aangewezen.

Het Koninkrijk vog moet komen. Met nadruk, schier vóór alles, wordt den bidder de bede nog op de lippen gelegd „Uw K o n i n k r ij k k o m e !" Gewraakt en weersproken wordt de meening der jongeren, dat het Koninkrijk reeds terstond zou openbaar worden (Luk 19 11). In de Apocolyptische teekening die bij Mattheüs het lijdensverhaal voorafgaat, komt dat Koninkrijk voor als een toekomstige erfenis „Beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld" (Matth. 25 34). Het is des Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven (Luk. 13:32). De Christus ver ordineert, beschikt dus als iets toekomstigs, aan zijn jongeren het Koninkrijk (Luk. 22 29). „De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het Koninkrijk des Yaders" (Matth. 13 43;; en Paulus, die door den Geest sprak, bidt het zich zelven toe, dat zijn Heere en grootmachtige Koning „hem beware tot zijn hemelsch Koninkrijk" (2 Tim. 4 18). De laatste reeks brengt haar uitlegging met zich. Daar twijfelt niemand aan, die aan de Schrift niet twijfelt, of het Koninkrijk dat komt, doelt op den Christus, komende in zijn glorie, met zijn heilige engelen, om de heerlijkheid te doen uitbreken en de gouden kronen aan alle mensch te reiken, die geleefd heeft uit zijn dood. Het is

maar

er,

ook, het

is

nog

er

wijl het

niet,

:

:

:

:

:

:

:

Koninkrijk

wie tast het niet voetstoots? dat is op de wolken, als alle oog Hem zien zal, de voleinding der eeuwen, de ingang in het storeloos Hallelujah, het uitrijden ter overwinning en ter heerschappij van Hem, die op het witte paard gezeten, den naam in de lendenen gedreven draagt, die 's

Heeren

dat

hem noemt Slechts

komt,

wederkomst

als

blijft

het

Woord Gods.

de vraag, hoe daarmee de eerste reeks van uitspraken

rijmen zij. Oplossing geeft de Heere zelf. Zijn Koninkrijk, voert hij Eome's Landvoogd met kalmen ernst tegemoet, is niet vmi deze wereld (Joh. 18 36). Het komt wel nu reeds, maar gekomen blijft het toch schiiil, want het komt niet met uitwendig gelaat (Luk. 17 20), het heeft zijn terrein en domein niet in de zichtbare heerlijkheid van dit nu in gang zijnd, voor aller oog in glans en glorie blinkend leven zijn domein ligt in het leven achter dat schitterend gordijn het Koninkrijk Gods is binnen ulieden (Euk. 17 21). Zoolang ge de gave mist om door dat gordijn heen, achter dat scherm om te zien, ziet ge dus ook van dat Koninkrijk niets. Tenzij iemand wedergeboren wordt uit water en geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (Joh, 3 Het mist tot streeling 3). te

:

:

:

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

Het heil ons toekomende - pagina 69

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

PDF Bekijken