Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer der Verbonden - pagina 134

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De leer der Verbonden - pagina 134

2 minuten leestijd

124

om

er

verbazing over uit te drukken, dat

zijn

men

een godgeleerde

nog beroemd noemt, die, vlak tegen de waarheid der historie in, zulk een onjuist en onhoudbaar getuigenis dorst geven. Dan is men in Schotland toch nog beter op de hoogte. Althans toen onlangs in het maandschrift The catholic 2^reshijterian het Verbond der werken ter sprake kwam, wist men in het hooge Noorden nog zeer duidelijk aan te toonen, hoe de Schotsche godgeleerde Eollöck reeds in 1563 een opzettelijke uiteenzetting van het Werkverbond aan de gemeente gegeven had. En nog meer dan thans de Schotsche godgeleerden wist er in de vorige eeuw onze a Mark van, die met de stukken er bij heeft aangetoond, hoe reeds de oudste Christelijke kerk deze onze zelfde belijdenis gekend en beleden heeft. Hij verwijst daartoe o. a. naar Hieronymus, die met zoovele woorden schrijft; „In de bekende woorden van Hosea verklaart Jehovah dit: Israël heeft Adam nagebootst, met dien verstande, dat gelijk Adam mijn verbond in het paradijs heeft gebroken, zij dit in het land Kanaan hebben gedaan, en daar, dat is in het paradijs, hebben ze allen tegen Mij overtreden in gelijkheid der overtreding van Adam." Augustinus schreef even kras {de Civitate Dei c. 27): „Behalve van het Oude en Nieuwe Testament, bericht ons de Schrift van nog vele andere verbonden. Het eerste verbond namelijk is datgene hetwelk met den eersten mensch is gemaakt, toen hem gezegd wierd: daarvan zult gij niet eten. Want indien zelfs het kleinste wicht, gelijk we allen belijden, als zondaar krachtens de erfzonde geboren wordt, dan spreekt het toch vanzelf, dat ze als zondaars ook een wet hebben overtreden, wat niet anders kan geschied zijn dan in het paradijs."

Niet anders dan Cyrillus van Alexandrië reeds in zijn commentaar op Hosea 6 7 had verklaard, dat de daar voorkomende woorden wel terdege te verklaren zijn van „een verbond door God met Adam geslot'n, in zooverre zij in dezen zelfden eersten mensch, d. i. in Adam, reeds persoonlijk tot afval waren gekomen, en dientengevolge ook zelf in verbondsbreuk vervallen waren." En komt men op de godgeleerden der gezuiverde of gereformeerde kerk, vooral bij de Nederlandsche, dan verwijzen we in de eerste plaats naar Franciscus Junius, den dapperen geloofsheld en even kundigen godgeleerde, die Leidens hoogeschool onder haar eerste sieraden telde, en die met even zoovele woorden schreef: „Hft eerste verhond is datgene, hetwelk de Heer e met den eersten mensch in den hof van Eden aanging, waarbij belofte gedaan werd van een bovennatuurlijk leven, gebod werd opgelegd van stipte en volstrekte gehoorzaamheid en waarbij het dreigement des doods gekeerd werd tegen hem die :

hierin

te

kort schoot."

Junius in 1592.

Eilieve

is

dit niet duidelijk?

En

dat schreef

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 242 Pagina's

De leer der Verbonden - pagina 134

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 242 Pagina's

PDF Bekijken