Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dat de genade particulier is - pagina 43

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dat de genade particulier is - pagina 43

2 minuten leestijd

33 zoo ik wel zie, allerkrachtigst is, om aan te toonen, dat destijds de leer der algemeene genade in de gemeente Christi voor contrabande gold. Ten tweede vloeit hieruit voort, dat de drijvers der algemeene genade, door zich bijzonder sterk te gevoelen in dat boek der Schrift, dat onder alle het zwakst in den canon staat, zelven al bijster weinig vast blijken te staan.

Immers, dit geef ik mijnerzijds voetstoots toe Indien eens de pargenade het sterkst van alle op den tweeden Petrus-brief moest steunen, en elders in de Schrift slechts bedektelijk voorkwam, dan zou, ook in mijn eigen oog, dit aan 2 Petri ontleende bewijs al uiterst weinig afdoende zijn. :

ticuliere

En

derde staat het natuurlijk vast, dat onze tegenstanders, bij uit twee Petri de echtheid van één Petri niet ontkennen kunnen, en dus zich o. a. óók te verantwoorden hebben, hoe ze de gewaande „algemeene" genade uit den tweeden zendbrief met de zeer beslistelijk „particuliere" genade van den eersten doen rijmen. ten

hun bewijsvoering

De twee Schriftuurplaatsen uit dezen brief, waarop men zich gemeenlijk bij voorkeur beroept, staan te lezen in 2 Petr. 3 9 en 2 :

Petr.

2:1.

Ook wordt wel

zijdelings gewezen op 2 Petr. 2 20 en 2 Petr. maar, naar de tegenstanders zelven toegeven, hebben de beide laatste plaatsen, als meer de „volharding der heiligen" rakende, voor het stuk der waarheid, waar we thans aan toe zijn, geen rechtstreeksche beteekenis. De teksten nu, waar het hier dus alleen op aankomt, zijn van dezen inhoud: „2 Petr. 3:9: „De Heere vertraagt de belofte niet, maar is lankmoedig over ons, niet willejide dat eenigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekeering komen;" en 2 Petri 2:1: „Er zijn ook valsche profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valsche leeraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen invoeren zullen, ook den Heere, die hen gekocht heeft, verloochenende.''^ Hieruit toch, zoo wanen onze tegenstanders, blijkt 1, dat naar Gods intentie allen hoofd voor hoofd zalig moeten worden, en 2, dat ook een persoon, die in de hel uitkomt, ten eigendom gekocht is door Jezus' bloed. Daar nu intusschen beide gevolgtrekkingen alleen op een verkeerde uitlegging steunen, wil ik kortelij k aantoonen, waarom ook uit deze beide plaatsen volstrekt niet datgene volgt, wat men er verkeerdelijk :

1:10,

uit afleidt.

En om dit aan te toonen, wil ik bij tegenstanders zelf beoordeelen laten, of IV

9 terstond mijn de innerlijke ongerijmdheid

2 Petr. 3 zij

:

3

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 270 Pagina's

Dat de genade particulier is - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 270 Pagina's

PDF Bekijken