Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer der Verbonden - pagina 18

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De leer der Verbonden - pagina 18

2 minuten leestijd

!

Yan de patriarchen zal die voorstelling dan, eenigszins gewijop Israël zijn overgegaan. Zich aan de Israëlietische gedachtenvormen aansluitende, zal ook Jezus, hoewel uiterst spaarzaam, dit woord „verbond" op de lippen hebben genomen. En de apostelen, wel verre van in het verbondsrecht iets wezenlijks te zien, zullen slechts bij manier van tegenstelling met het „oude" verbond, van het Evangelie onder den vorm van een „fiieuv) verbond" gesproken hebben. Zoodoende zou het er dus op neerkomen, dat wij, die onder gansch andere omstandigheden leven; en persoonlijk met niemand meer een eigenlijk zoutverbond sluiten; en dus ook de kracht van zulk een verbond veel minder diep gevoelen; volkomen in ons recht zijn, indien we geheel die verbonds- voorstelling uit den kring onzer gedachten bannen: en dezelfde idee, die oudtijds onder den verbondsvorm omliep, alsnu voordragen in woorden en vormen van onzen tijd. Zoo spreken de conservatieve modernen; zoo kunt ge het tot moêwordens toe door de Groningers herhalen hooren; en zoo spreekt men het in de toongevende kringen der nieuwere orthodoxie, de modernen en de .Groningers niet zelden na. Gevolg hiervan is geweest, dat het „Verbond des Heeren" een halve eeuw lang schier ganscheliik uit de prediking, uit het catechisatieonderwijs en van den academischen leerstoel verbannen was, om eerst in deze laatste dagen weer als een „werkelijkheid tusschen God en menschen", in de gemeente terug te keeren. Dit gemis van de Yerbondsprediking maakte dan weer, dat het vrome volk zich in eenzijdige beschouwingen van den verborgen Eaad Gods terugtrok; de indenking waarvan, zoodra ze van de Verbondsleer wordt afgescheiden, slechts tot in-slaap-wieging van ons höoger leven kan leiden. En zoo is het geschied, dat Satan juist door dit behendiglijk uitstooten van de Verbondswaarheid, de gemeente op eenzijdige paden heeft gelokt, het heilige Doopsel ondermijnd heeft, en het fundament heeft weggegraven, waarop alleen een gezond gemeenteleven bloeien kan. Welk een aanduiding van het hooge belang, dat de gemeente van den Zone Gods er bij heeft, om weer naar het heiligdom der Verstond. zigd,

bonden

te

worden teruggeleid

Vraagt men Verbondslevcn

dan niets aan is van dat zeggen, dat „het dagen der patriarchen" met „het Verbond Gods" in zeker verband staat, dan aarzelen we geen oogenblik deze vraag toestemmend te beantwoorden. De openbaring van Gods waarheid in de Heilige Schrift staat geen oogenblik buUeii het leven; maar is in het leven van de personen. nu,

of er

uit

de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 242 Pagina's

De leer der Verbonden - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 242 Pagina's

PDF Bekijken