Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dat de genade particulier is - pagina 159

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dat de genade particulier is - pagina 159

2 minuten leestijd

149

De

vraag waar het op aan komt, is dus maar: „Heeft God de dit vooruit geweten?'^ En nu weten we wel, dat b.v. Het Oosten onlangs een vertaling opnam van een Diiitsch vlugschrift, waarin kort en goed de stelling werd verdedigd: „God wist dit niet, want God heeft uit liefde zelfs zijn alwetendheid ingebonden!" (dit was bedoeld, niet van God den Zoon in zijn vleeschwording, maar van God Drieëenig); doch zóó ver is het toch in ons eigen land nog niet gekomen, of van alle Christenen mag nog met zekerheid ondersteld, dat ze elke voorstelling, die den hoogheiligen God van de eigenschappen zijns goddelijken Wezens ontdoen zou, gestrengelijk als heiligschennend zullen afkeuren en met beslistheid verwerpen. Beide staat dus nog naar aller Christenen belijdenis vast, zoowel dat slechts een zeer klein deel der dooden „in Jezus" stierf, als dat God, eer ze geboren werden, van al die andere millioenen wist dat ze verloren zouden gaan. Kennelijk komen we dus met uit Gods liefde te redeneeren niets verder. Want we willen toch met ernste ook aan uzelven gevraagd hebben: „Mijn broeder, indien de hooge God vooruit, van eeuwigheid, ook maar wist, dat al deze millioenen slechts geboren werden voor de rampzaligheid, en Hij het als Schepper toch in zijn macht had hun geboorte te voorkomen, was het dan geen namelooze wreedheid, dat de Heere ze nochtans liet geboren worden, en zou het niet de meest elementaire eisch van liefde geweest zijn, zijn scheppende hand niet te leenen tot hun ontstaan?" Wreed blijft het dus voor ons besef altijd, hoe men het wende of keere. Met algemeene of met particuliere genade, wij kunnen hetmrr het denkbeeld van een eeuwige liefde niet rijmen. En het eenige, dat, ons rest, is maar te vragen, wat het Woord leert en aan dat Woord ons te onderwerpen.

Heere

En mogen we dan nu op

dat terrein de quaestie terugbrengen, hoe,

zouden we dan nog aarzelen kunnen? Want heusch, het zijn toch geen Bijbelkenners, die u gedachtenloos en onnadenkend vertellen komen, dat de Heilige Schrift evenveel teksten voor het eene als voor het andere gevoelen bevat en dat we dus de hand maar op den mond hebben te leggen. mijn

lezer,

Dit is waarlijk buiten de Schrift om gezegd. Integendeel, voor de Heilige Schrift staat de zaak zoo, dat de beperking der genade door Gods welbehagen tot een deel der menschen, gelijk ons vroeger bleek,

en maan en lijkst

door heel de Openbaring op het

allerduide-

wordt, terwijl er (de woorden van vernatuurlijk daargelaten) slechts hoogst enkele

allerstelligst geleerd

opwekking

uitspraken voorkomen die voor het tegendeel pleiten. ^^'aar dan nog bij komt, de zeer juiste opmerking van Groenewegen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 270 Pagina's

Dat de genade particulier is - pagina 159

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 270 Pagina's

PDF Bekijken