Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het heil ons toekomende - pagina 118

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het heil ons toekomende - pagina 118

2 minuten leestijd

1U8 al bestaat die Gemeente, toch kan ook haar bodem geen kinderen Gods kweeken. Daartoe is een nieuwe daad, een daad des Heiligen Geestes noodig, en moet in het hart der enkelen die kiem des levens worden gebracht, die straks in den bqdem

jMaar

Gvrneeut".

uit zichzelf

der Gemeente de wortelen uit zal slaan, om uit haar vetten bodem de levenssappen te trekken, die welhaast bloesem en vrucht aan den opgeschoten stengel doen schitteren. Het doel moet derhalve zijn de geschonken gaven door de ingestelde \;in God beoogde wirkinyen te laten komen. ga verloren. Dan mist men de werking. Maar ook geen gave werke buiten de Gemeente; dan miskent men het ambt. Omgekeerd volgt hieruit, dat er zoo veelzijdige ambtsbetrekking behoort te bestaan, dat elke gave haar eigen orgaan vindt, om tot de van God bedoelde werking te komen. Als ook dat het ambt dusdanig behoort ingericht, dat het eenerzij ds de gaven in zich opnemen, en anderzijds die gaven tot de vereischte werkingen brengen kan. Ten onrechte heeft men uit de beginselen der Hervorming de meening afgeleid, alsof het Opzienersambt en het Diaconaat geheel het gemeentelijk organisme zou uitmaken. Wijl de Hervorming bij haren herbouw van de verwoeste Gemeente met herstelling van deze twee hoofdorganen begon, heeft niemand het recht, verdere ontwikkeling, mits naar eisch van het Apostolisch

amhtcn

i'

i

:

Geen gu

c

woord, af te snijden. Tot de bedieningen, d. i, tot de ambten der Gemeente behoort volgens den Heiligen Apostel de bediening van het Woord, gesplitst in de bediening van het Woord der wijsheid en van het Woord der wal volstrekt niet hetzelfde is; voorts de bediening van het kenni.'i, (noch tot wijsheid noch tot kennis zich verheffend) geloof; de bediening der qezondmakingen ; de bediening der krachten ; de bediening der profetie; de bediening die de geesten onderscheidt; de bediening der talen; de bediening van de uitlegging der talen. En niet slechts in dit twaalfde hoofdstuk lüt den eersten Corintherbrief, maar telkens wordt in de Apostolische geschriften het Gemeenteorganisme ons in een rijke, veelzijdige, zich steeds heerlijker ontplooiende veelvormigheid voorgesteld, waarbij onze povere, ijle, stijve Kerkorganisatie beschamend afsteekt. Miskenning van deze Apostolische aanwijzing heeft vooral in onze dagen haar wrange vrucht gedragen. De Heilige Geest heeft gaven gegeven, die de Kerk, d. i. het ambt miskend heeft, en die juist hierdoor haar volle krachtige werking :

gemist hebben. De zending

buiten het ambt gebleven, mist daardoor vastheid eenheid van plan, en verspilt, ook bij de uitnemende resultaten, die ze opleverde, minst genomen de helft van haar geldelijke en persoonlijke krachten, schier uitsluitend, wijl ze

van

gedragslijn

is

en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

Het heil ons toekomende - pagina 118

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 266 Pagina's

PDF Bekijken