Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor den slag - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor den slag - pagina 17

3 minuten leestijd

13 gezin als op den voorgrond tredenden trek van het volkskarakter staan als minnaars van het Gezin in de historie te eeren. bekend. En moge met name in de groote steden café en bierhuis en schouwburg aan de gezinsweelde afbreuk doen, in het Antirevolutionair huisgezin hield ze onverzwakt stand. Vandaar dat het denkbeeld van Gezinskiesrecht slechts geopperd behoefde te worden, of het sloeg bij ons in. Ieder vatte begreep het, en sinds breidde het zich in steeds het, ieder breeder kring uit. Zelfs kan men nu reeds zeggen, dat er onder de drie Rechtsche partijen geen kiesrecht zich reeds in bijna zoo algemeene sympathie verheugen mag, als het Kiesrecht van het Hoofd van 't Gezin. Immers niet alleen onder de Antirevolutionairen en onder de Roomsch-Katholieken, maar ook onder de Christ.-Historischen zijn er invloedrijke mannen, die er met beslistheid op aansturen. Nog pas beval de heer Snoeck Henkemans het aan de Haagsche kiezers met een beslistheid aan, die hem de harten winnen deed. En te meer mag ons dit een oorzaak van blijdschap zijn, omdat de grondgedachte van dit stelsel zich als vanzelf aan den grondslag van den Staat aansluit. Het Gezin is een kleine Staat op zich zelf, uit het Gezin komt de saamvoeging van menschen in één verband, en daarmee de Staats-idee op. Een Vorst die zijn volk ten zegen is, eert men als Vader des Vaderlands, en voelt zich als één volksgezin onder zijn scepter. Het Gezin doet 't volk in de geslachten voortleven. In het Gezin komt het Gezag op, dat zich straks in het Staatsgezag voltooit. Alle saamleving van menschen neemt in het Gezin haar aanvang, om straks die saamleving in breeder kring te doen voortzetten. Het Gezin is een Staat in het klein, maar ook de Staat is uit het Gezin geboren. Een eenling, die op zichzelf staat, kan met andere eenlingen nooit een Staatsverband vormen. Er trekken tusschen mensch en mensch tal van banden, maar geen band trekt sterker dan de band van het bloed. Het is die band die ons onderling organisch saamverbindt. Het stemrecht van het individu is een machtsbegrip, om den wil van het individu te doen heerschen. Gezinskiesrecht daarentegen stelt het denkbeeld van zorge voor anderen, het denkbeeld van plicht en verantwoordelijkheid op den voorgrond, en vindt in dit plichtsbesef zijn hoog zedelijken grondslag. Ge zijt er met het Huismanskiesrecht nog niet. De organische idee eischt nog een heel andere vertakking. Maar altoos moet ze beginnen met in het Gezinskiesrecht haar eerste aanzetsel te zoeken. Is dit eenmaal gevonden, dan kunt ge van zelf verder, en gaat ter verwezenlijking van de organische grondgedachte tot het eind toe door. Te warmer moet hiervoor geijverd, omdat ge, zonder uw strijd voor het Gezinshoofdenkiesrecht, eer ge het vermoedt of weet, aan het revolutionair denkbeeld van hetAlgemeen kiesrecht zijt overgeleverd. Het Algemeen kiesrecht is de electorale belichaming van het gronddenkbeeld der Fransche Revolutie. Uit Frankrijk is die leus ook in ons land binnengekomen. Zelfs Thorbecke sprak uit, dat het Staatsburgerschap zich in rechte lijn naar het Algemeen kiesrecht heen bewoog. De Cenus dien hij invoerde, moest alleen strekken om er ons onder te houden. Zelfs de Conservatiefliberalen voeren er thans het pleit voor, mits met een tegenwicht in de Eerste Kamer. De roepstem ervoor ging 't eerst van de Socialisten uit. Al spoedig sloten de Vrijzinnig-Democraten zich

We

bij

hen aan.

Thans deed

het ook de Liberale Unie.

Het neemt

,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 24 Pagina's

Voor den slag - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 24 Pagina's

PDF Bekijken