Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heils termen - pagina 219

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heils termen - pagina 219

3 minuten leestijd

209 wondere, innige dooreenweving dezer beide gedachten vindt het Christelijk

bewustzijn zijn zalig besef terug. verder zelfs moeten we gaan

Nog

en ook aan de liefde van de klokhen en den adelaar, en evenzoo van den herder voor zijne schapen een eigen beteekenis in de openbaring van Gods liefde toekennen. In het dier spreekt sterker nog dan in den mensch de onmiddellijke werking van de liefde Gods. Het heeft lief niet met de liefde van het hart, maar van het instinct. Zijn liefde mist elke zedelijke kracht en wordt geheel door de veerkracht van de natuurdrift bepaald. Maar denkt men er wel om, wat natuurdrift is? Wat anders, dan een beweging in het dier naar den onmiddellijken wil van den Schepper. Het is niet de klokhen die haar jongen liefheeft, maar de Schepper, die door instinctieve werking dit liefdestooneel tusschen^ het dier en zijn jongen te aanschouwen geeft. Zal er dus bij zulk een aangrijpend schouwspel bewondering voor zooveel liefde zijn, dan kan slechts de ondoordachte oppervlakkigheid hierin de liefde van klokhen en adelaar huldigen, en looft en prijst alle diepere geest daarin eeniglijk de nooit volprezen liefde onzes Gods.

Verre dus van slechts voorbereidend of overbodig te zijn, strekken deze beelden uit de dierenwereld veeleer om ons een uiting van liefde te geven, die door geen zonde verzwakt en door geen menschelijk bewustzijn ontheiligd is. Wat we bij het otter vinden, geldt ook hier. Op het outer onzes Heeren mag geen menschenbloed vergoten, wijl het onrein is, en het dier, hoewel aan alle zedelijk leven vreemd, strekt toch ten oltersymbool, wijl het door geen zonde verontreinio-d Zoo nu treedt ook bij de liefde Gods het dier in zijn hartstochis. telijke toeneiging tot zijn jongen als het beeld dier onmiddellijke, door niets getemperde, dóór niets weerhoudene liefde op, die door den Schepper zelf in de huishouding der dieren geteekend werd. Beider vereeniging, eindelijk, geeft ons de herder met zijn kudde, het beeld der teederste en innigste betrekking, die zich tusschen den mensch en de dierenwereld denken laat. Het onmiddellijke, maar onbewuste, vloeit hier met het zich bewustgewordene in het leven der liefde saam. De gebondene aanhankelijkheid van het Lam en de vrij

wakende liefde van den Herder vereenigen zich, om ons een openbaring te geven, van wat baiten Gods genade in geen menschenhart vereend gevonden wordt. En mocht men meenen, dat we uit dit beeld te veel afleiden, daar toch de Herder uitsluitend als het beeld van onzen God voorkomt, we wilden gevraagd hebben, of dan elke samenhang geloochend moet tusschen het dubbel feit, dat onze Heer en Zaligmaker in éénzelfde Evangelie beurtelings, én als het Gods dat de zonden der wereld wegneemt, én als de goede Herder geteekend wordt. Zoo wordt dus in een reeks van vastgekozen beelden de liefde

Lam

Gods

niet

maar van

ter zijde toegelicht,

maar

opzettelijk geopenbaard. 14

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 294 Pagina's

Heils termen - pagina 219

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 294 Pagina's

PDF Bekijken