Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dicaten dogmatiek. Locus de Deo - pagina 127

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dicaten dogmatiek. Locus de Deo - pagina 127

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

§ met

NOTIONES FALSAE.

4.

verzwakt Godsbesef

zijn innerlijk

109

de omsluierde natuur aan zichzelven

in

overgelaten, mist elk spoor van de monotheïstische belijdenis. Dat deze nu wel

spoor heeft achtergelaten en ook voor ons besef de meest natuurlijke

een

de vrucht van de gemeene genade, en van de gratia specialis, die èn

is

wonderen op gereageerd kracht

Het

de regeneratie op geestelijk gebied daartegen

in

Maar niettegenstaande

heeft.

om weer

onmogelijk

buiten

De

ons.

reageerende en regenereerende

die

de synthese

te

maken tusschen God

termen

synthese

dier

ons en

doen geboren worden.

hebben ons dus van meetaf duidelijk voor oogen

Wij

in

ontstaan door de verbreking dier synthese, heeft

duïteit,

het polytheïsme en eindelijk het atheïsme

beide

is,

de

toch de belijdenis van het monotheïsme telkens weer teloorgegaan.

is

is

God

èn

natuurlijk

in

de

In

zijn.

paragraaf

zijn

welke de

te stellen,

daar de gebruikelijke

woorden voor gebezigd immanentie en transcendentie. Zien wij eerst, wat daaronder wordt verstaan daarna, op welke doolpaden elk dezer twee den zondaar geleid heeft, toen de synthese verloren was. :

;

immanentie

De

1.

Wel

geleerd.

niet

is

wordt met zoovele woorden eene

er

noch

figuur, niet in dialectische

17

Ps.

:

het

in

Oude Testament

in

beeldspraak en

beschrijvende vormen.

„Gij hebt mijn hart beproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij

3:

wordt

Zelfs

getoetst."

in

symbolische belijdenis van,

e]"ix

om

gebruikt, dat beteekent „opsmelten,

het inner-

wezen te doorzien." Daarin ligt de erkentenis, dat God het innerlijke wezen beroert en aangrijpt, de meest kernachtige wijze om de immanentie

lijke

te

uit

Nog

spreken.

dieper gaat het, als daarbij komt: „Gij proeft de nieren."

wordt die immanentie

Voorts betrekking

de

tot

in

Oude Testament uitgesproken met

het

De donder

natuur.

is

er de rnn^'hp, die de cederen van

Libanon verbreekt en de hinden jongen doet werpen; de wolken zijner

voeten; de Heere

pijlen enz.

nentie is

Metterdaad

Gods

op dezen

predikt

Leert bolisch.

hemelen,

in

het

dit

het stof zijn zijne

de

rijkste

teekening

in

beeldspraak van de imma-

eene religieuse opvatting van die natuur.

of

heel

genen tekst zijne

te

is

leert

kennen,

behoeft zich

beroepen, maar het gansche Oude Testament

Ja,

God

bezield

Hem

is.

maar eveneens sym-

mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten,"

de hemel der hemelen zouden

uitdrukkingen,

Men

kosmosverklaring eene natuur, die door

Oude Testament ook de transcendentie?

„De hemel ja,

is

zijn

op de winden des Hemels; de bliksemen

de natuur. Voorzoover de Schrift ons de natuur

in

er onmiddellijk

niet

rijdt

niet begrijpen."

„De

Al dergelijke

die voor het grijpen liggen, teekenen ons het onderscheid tus-

schen den kosmos en het

Wezen Gods. Het

sterkst

komt

dit uit in

de visioenen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 948 Pagina's

Dicaten dogmatiek. Locus de Deo - pagina 127

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 948 Pagina's

PDF Bekijken