Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 213

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 213

college-dictaat van een der studenten, niet in den handel

2 minuten leestijd

;

§

Het

2.

poneeren

critisch karakter der restitutio in integrum.

als creati et lapsi

en wel

;

in

dien zin, dat alleen het gevoelen

der eersten het organisch karakter der kerk tot

nisme

het ethisch-critisch karakter der kerk

in

Ware nu de saamvergadering kon

in

aldus als nieuwe parel

in

bij

te vernietigen zijn

Dan

:

gen

is

echter niet zoo.

maar

feit,

plooit.

den hemel

-/.irrfj-oc

zijn,

in

te

worden aan

eiken wedergeborene

en hetgeen na de redding

hebben uitgediend, en dus een-

het uitgangs- en eindpunt van alle dualisme

echter ware ook alle oorzaak vervallen,

de kerk op aarde, en dat wel Dit

oude mensch

den nieuwen mensch verdwenen

en spiritualisme.

uitgelicht, in

de overige parelen geregen

der laatste individuen overbleef, als

voudig

ligt.

de atomistische saamvoeging der kerk ingelast,

het heilig snoer. In dat geval zou de

geheel

doet komen,

Infra-lapsaria-

der wedergeborenen anorganisch, zoo

de menschheid worden

elk gered individu uit

overgebracht en daar

om

zijn recht

omgekeerd de betrekkelijke waarheid van het

terwijl

33

in

De wedergeboorte

valt uiteen in

waarom

zichtbare gestalte, zou optreden. is

niet

een op eenmaal voldon-

hetgeen potentia aanvangt en actu zich ont-

Deze ontplooiing nu volgt twee wegen,

al

naar gelang de wederge-

boren persoon hier op aarde nog eenige jaren vertoeft, öf wel, eer

hij

zich

ontplooien kon, van deze aarde wegsterft. Vandaar dat de heilige doop

ook de kinderen moet omvatten, maar tevens, dat de kerk, voor zooveel ze op aarde bestaat, alleen met de geestelijke ontwikkeling der eerstgenoemden rekenen kan. Vandaar dat de kerk zich

splitst in drie

deelen naar ge-

lang ze als ecclesia [triumfans, voorhands alleen geestelijk, in den hemel bestaat;

op aarde

nog

ecclesia latens

over

als ecclesia militans,

zoowel inwendig geestelijk bestaat,

uitwendig waarneembare gestalte zich vertoont, of eindelijk als

als in

gaan

zal

wordt.

Ook deze

maar zóó, dat

in

lumbis schuilt

;

terwijl ze eerst

in die ecclesia gtoriae,

in

ecclesia gloriae zal zoowel invisibilis als visibilis zijn,

haar het visibile het invisibile volkomen dekt.

In

de ecclesia militans daarentegen kan

Ie

overmits

2e

omdat de wedergeboorte

in

dit niet:

den wedergeborene de oude mensch nog nawerkt; niet terstond in geloof pleegt uit te

3e bij

omdat echt geloof en schijngeloof door ons anderen kunnen onderkend worden.

Hieruit

door de parousie

waarin Gods raadslag vervuld

niet

nu vloeit met noodzakelijkheid voort, dat er

wordt tusschen dat motief der kerk, hetwelk die andere zelfbepaling, die

zij

in

breken

met beslistheid

strijd

geboren

de uitverkiezing

ligt,

en

vindt in haar kosmisch -organisch karakter.

Naar het eerste motief toch, zou ze zich

uitsluitend geestelijk zuiver en

hemelsch kunnen openbaren; naar het tweede daarentegen moet

zij

ook

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 213

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

PDF Bekijken