Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 77

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 77

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

§

Wanneer Paulus nu

Rome

te

was

het

noch

bij

kan

brengt,

bewustzijn niet

Rome, maar

alleen

om

het Keizerlijk Paleis

in

doen, omdat

dit alleen

hij

ingegaan

hij

Nauwelijks behoeft hier herhaald, hoe de diepe ontleding

menschelijk

de

innerlijk leven te geven.

Communis

of Aziatische volkeren huisde,

Joden

de Grieksche

in

een vehikel geboden

taal

volste ontleding van de mysteriën van

en

diepste

bij

door de Grieksche philosophie werd geboren, en

hoe tengevolge daarvan ook alleen was,

49

ontwikkeling van het menschelijk bewustzijn, waartoe de Grieksche

in die

wereld gekomen was.

van

gratia communi.

op den Areopagus, daarna

eerst

Evangelie

het

Öe

2.

Paulus

Juist

is

's

menschen

de man, die de vrucht van de Gratia

gebruikt ten bate van het Evangelie en als vehikel

om

het tot de

volkeren te brengen.

Van

het

van Golgotha

kruis

Specialis ineen, immers,

om

wikkeling van G. S.

Israël

De hooge dona

en van G. C.

De

te sterken.

doen schitteren

Christelijke kerk heeft dit in al

is

dusver separate ont-

Griekenland en Rome.

bij

af

Golgotha

dat die twee

is,

om

elkander vloeien

in

boven

Israël voor, dat

zij

elkander

de G.

S.

kan

ruimte

er

bij

een Christelijke kunst, samenleving en weten-

van

doordringen

waardoor

beginselen,

ons

bij

een

mogelijk,

er tot

den rijkdom, dien de Gratia Communis aanbrengt. Niet

maar wel

de Joden,

was

wat gebeurt van

van

meer separaat doorloopen, maar

niet

schap

bij

beteekenis

de Gratia Communis en de Gratia

af vloeien

kort te nemen,

't

het

met Christelijke

leven

nationale

geboden wordt aan

Christelijke

literatuur,

Christelijk staatsrecht etc.

Neen

Zullen die twee stroomen, aldus ineengevloeid, zoo blijven voortgaan ?

de geheele strekking van de Apocalyps

is

van die dooreenmenging van G. C. en G. der

om S.,

aan

te

;

toonen, hoe, tengevolge

het onheilig element in

leven

't

zich antithetisch zal zoeken te stellen tegenover den Heere (de

volkeren

ontwikkeling)

Antichristelijke

;

hoe dientengevolge de kudde des Heeren

worden gedrukt en bedrukt ten verderve

toe,

en hoe

bij

zal

de uiterste open-

baring èn van de Antichristelijke heerschappij èn van het lijden van het volk

des

Heeren,

In

de

Parousie en het Oordeel de historie der volkeren haar

ré?.:^

doen bereiken.

zullen

Openb. 21

volgden, dat nml. gerijpt

is,

:

24 al

zien

we

die vrucht

maar voor

Christus,

denzelfden

gedachtengang

we

als

van de Gratia Communis

niet

om

Godslam

aan de voeten van

't

tot

dusver

voor de wereld te

worden

De koningen

neergelegd.

der aarde d. w. z, de volkeren van de G. C. zullen hun heerlijkheid en eere brengen aan den Eeuwigen God.

Nadat

we

gaan

we

nu

het algemeene terrein der G. C. ten einde gebracht hebben,

over tot de bespreking, hoe de G. C. de achtergrond

de Gratia Specialis op

V

't

is,

die achter

Goddelijk tafereel van genadewerkingen zich vertoont. 4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken