Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 389

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 389

college-dictaat van een der studenten, niet in den handel

2 minuten leestijd

§

hépyetx in het Lichaam van Christus.

De

9.

209

Staat de kerk niet geïsoleerd, maar leeft ze in verband, dan moeten pogingen worden aangewend, om de meerdere vergaderingen te bewegen, die kerk daartoe te

dwingen.

Is

reformatie mogelijk

geven,

hebben

en

weg geen

dat proces afgeloopen, en gebleken, dat langs dien

dan mogen de geloovigen de poging

is,

het recht tot de instelling

zij

tot reformatie

op-

van andere ambten over

te

gaan. Eerst echter moet dat geregelde proces zijn afgeloopen en tot niets ge-

hebben. Nooit

leid

mag men evenwel

in

dat geval zeggen

:

nu

zal ik

maar

in

Dan moet men zelf optreden, om de forma nieuw en naar den eisch van Gods Woord in het midden der wereld te openbaren, Twee opmerkingen voegen we hieraan toe.

de gedeformeerde kerk blijven leven.

Geheel

ie

brengen,

te

dit

om

werk,

een gedeformeerde kerk weer tot haar juiste forma

moet geschieden naar den

geweld, maar langs den

weg van

regel

van Christus,

d.

niet

z.

v/.

door

overreding en overtuiging.

Menige kerk is gedenatureerd, zonder dat de leden het zich bewust zijn, en hun verplichting gevoelen. Hier geldt: „zij weten niet wat ze doen." Dan moet maar een bidden om vergiffenis alle hoogmoedig optreden verre gehouden,

Met vermaning moet dan gearbeid en op de conscientie ge„zij weten niet wat dan komt aan het licht, of het is ze doen", of wel, dat er moedwil in het spel is. Ontmoeten we een teedere conscientie voor God, zoo zal die wijken voor den innerlijken drang maar stuiten uitgangspunt

zijn.

worden.

werkt

Juist

:

;

we op moedwil 2=

Bij

dit

beoordeelen van de deformatie der kerk

of preutsch te

Ten

allen

en hardnekkig verzet, zoo wekken onze pogingen bitterheid.

mag men

nooit overijld

werk gaan.

tijde

zijn

er

schismatieke

geweest, die

geesten

om

het een of

ander, dat op de forma ecclesiae v/as aan te merken, met die kerk eenvoudig

braken. Daarin gist een geest van zelfgenoegzaamheid, betweterij en van kerpreutschheid;

kelijke zijn

die wil scheuren en verdeelen, en niet heelen.

we gewaarschuwd,

dat

we wel

dat het een of ander misbruik

Het

maar de vraag,

is

voor opheft. iets,

In

of

is

weten, of de forma

is

Daarom

aangetast, of wel,

binnengeslopen.

de kerk

partij

de kerk van Amsterdam

wat den indruk maakte deformatie

kiest

voor het kwaad, er het schild

b.v. heeft te

zijn,

men een

doch men

kerk zich zóó beslist uitsprak, dat het geen twijfel meer

tijdlang gestaan

voor

heeft uitgelokt, dat de liet,

dat

zij

het

kwaad

willens en wetens handhaafde. Toelating van loochenaars van den Christus aan het heilig

werd

avondmaal werd oorzaak der breuke. Aan den kerkeraad van Amsterdam

belet dit

kwaad

uit te snijden.

Bij

de ambten

is

nu het bederf gemakkelijk

omdat de verwerping van het ambt, als door koning Jezus ingesteld, geen geheim meer is bij allerlei dwaalgeesten, als Rationalisten enz. Ook bij het minis-

te zien,

terium

verbi et sacramenti,

omdat de

tegenstelling van hetgeen een kerk van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 389

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

PDF Bekijken