Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 349

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 349

college-dictaat van een der studenten, niet in den handel

2 minuten leestijd

.

§

De

8.

wanneer

maar,

bekend 3e

zegt

hij

door

is

hem door

hetgeen

hij,

Neen

opinie uitspreekt.

zegt, hij slechts zijn

dan spreekt

Kerk des N. Verbonds.

institueering van de

traditie,

wanneer

;

:

„dat zeg ik"

rechtstreeksche inspiratie gegeven werd;

„dat zegt de Heere", dan doelt

:

zegt

hij

169

hem gezegd

hetgeen de Heere Jezus

op hetgeen hem

hij

of

geopenbaard

heeft.

7 Naamsgebmik. in het Nieuwe Testament is, dat ïkkXw'^^ gebruikt wordt van de plaatselijke kerk, n.1. waar sprake is van de geïnstitueerde kerk. enkelvoud ook gebruikt van de geheele ly.y,Xria-ix in het Natuurlijk wordt kerk, als het Lichaam van Christus; maar we hebben hier op het oog het Argument.

Het naamsgebruik

rj

instituut

Eén

op deze plaats

maar van het

gezegd, dat

een exceptie

TTOpZubfliVXl TÜi

(pÓjSfjL)

'óXYjg Tr,g

TOÖ KoploO, Kxl

Een kerk toch kan geïnstitueerd missen.

De kerk

Christi Lichaam.

bedoelt

Op

de kerk

socialen

nood ?"

(We

31.

dit is niet zoo.

'lovSaixg enz. £i%ou '

Dus:

a/ -KKAyjo-Za; ziet niet

van

Christus,

zooals

Er wordt

et'pr]VY}v, otKY]So/u.ció/u.èvxi y.xl

AytOO

Tlvefy/LCXTOg ITcXfl'^üvOVTO

TcxpxY.Xria-iq to'j Tlvc'j/xxroi;

'kyhu

openbaring van

op een geïnstitueerde landskerk, maar zich in

zij

v.

b.

zeiden

Niet van de rege-

van de kerk wordt gesproken.

en toch de

zijn

:

nu maar de vraag, of

is

hier zeer duidelijk bedoeld als geestelijke

is

of niet?"

ons land

Het

TT, 7rxpXY.'kri<TZl TOlt

dezelfde wijze toch kunnen wij

in

En

instituta.

geestelijk bestaan

«/ skkXyictI-xi kxB-'

maken: Acta 9

te

terugkomen).

zullen

te

wordt de ecclesia

hier bedoeld ling,

steeds gebezigd voor de plaatselijke kerk.

ÏKKAria-U

hierop

schijnt

plaats

reeds,

wordt

dan

en

;

vragen

„Wat doet de kerk

in

:

die streken openbaarde.

al

„Bloeit de kerk van Christus

ons land met het oog op den

Dergelijke uitdrukkingen zien niet op het instituut,

maar op

de geestelijke werking der kerk.

Deze ééne

plaats

verder latende, wijzen in

de Acta, daarna Acta. Act. 11

:

in

op het

dus, wijl ze niet

we

Hier

is

sprake van de kerk van Jeruzalem en Antiochië.

:

5 de kerk die voor Petrus bad

Acta. 14

:

23

het

bespreking

kKKXrjcrix eerst

de brieven.

22, 26.

Acta. 12

opsteken

instituut ziet, buiten

verder op het gebruik van het woord

in

Jeruzalem.

yj-iporovr^a-xvriq Se xlrolq 7rpc.(T(3iiripovc y.xr' ÏY.KXricrixv , als

der

handen,

kerk

ouderlingen hadden aangesteld.

bij

ze Onder

kerk (omdat elke kerk op zichzelf staat)

Vs. 27

is

weer sprake van de

plaatselijke kerk

van Antiochië. Acta.

15

3

:

door

kerk van Antiochië uitgezonden, vs.

de

weer ontvangen door de ÏKKXYia-ix

weer de kerk

te

plaatselijke

kerk aldaar

Jeruzalem bedoeld;

;

vs. 22, is

vs. 41,

4,

in

met

Jeruzalem <tI>v

'óXr,

tTi

versterkende de ktxken

(meervoud). Act. 16 er sprake

:

is

5,

dat de i^KAv^o-Za hier institutair bedoeld

van het aantal leden, die

tot die

is

blijkt duidelijk,

kerk behooren.

omdat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 349

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

PDF Bekijken