Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 569

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 569

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

:

;:.;

:

Caput verwierf

Christus

door

zijn

Inleiding.

I.

sterven een oneindigen schat aan heihgmaking,

Testamentair beschikt

rechtvaardigmaking enz.

21

die aan alle kinderen

hij

om

en deze hebben dus niets te bewijzen dan hunne geboorte

En deze geboorte hebben

hebben. „Gij

uit

zijt

God

zij

er recht

maar

niet uit zich zelven,

uit

Gods op

;

te

den Vader.

geboren."

Die testamentaire beschikking

Oude dan onder

tweeërlei; anders onder het

is

Nieuwe Verbond het is daarom ook juister te spreken van het Oude en want er is het Nieuwe Testament, dan van het Oude en Nieuwe Verbond slechts één Verbond, maar tweeërlei testamentaire beschikking het eene, dat de het

;

;

;

Middelaar de genade beschikt onder de

a-yjxl

van de wet en de ceremoniën

het tweede, dat de Middelaar de genade beschikt in de vervulling aan de kin-

deren Gods, die na

Nog

zijn

komen zouden.

sterven

twee vragen

resten ons

Doopsformulier lezen wij

In het

wij gedoopt in den Naam Want als we gedoopt worden verzegelt ons God de Vader, enz. — of

„Daarom worden

:

des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. in

den naam des Vaders, zoo betuigt en

te

onzen beste keeren wil."

En „Ten

derde, overmits dat in alle verbonden

dat wij een eeuwig verbond der genade met

En

het formulier van het

in

Avondmaal

Nieuwe en eeuwige Testament,

bloedstorting dat

verzoening besloten, als Hij zeide

zouden gelooven, dat wij in

„Het

:

Verbond der genade en der volbracht." En opdat wij vastelijk het

Genadeverbond behooren, nam de Heere Jezus

:

Neemt,

eet,

dat

zeide

Nieuwe Testament

dank, in

en

Avondmaal nam

Desgelijks na het

sprak

en gaf het zijnen jon-

het,

mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt.

is

tot mijne gedachtenisse.

drinkbeker,

is

met zijnen dood en

eindelijk,

Avondmaal dat brood, dankte, brak

zijn laatste

geren en sprak

Doet dat

tot dit

.

God hebben." „En

:

.

:

Drinkt

daaruit

allen

den

Hij

deze beker

;

het

is

mijnen bloede, hetwelk voor u en voor velen vergoten

wordt, tot vergeving der zonden." Vergelijkt

men deze passages met hetgeen

wij hierboven zeiden,

dan zou

er

evenzeer wanneer men

licht

eene verwarring van denkbeelden kunnen ontstaan

leest

de Inleiding van de Statenvertaling op het Nieuwe Testament, waarin een

kort overzicht van de leer der

Verbonden gegeven wordt.

De zaak is deze Sluit God een Verbond met den

Middelaar, dan

zaad, dus ook met de uitverkorenen.

dit

is

Het Verbond

;

dit

is

zoo

„het verbond

sterk, dat in

sluit

;

wie zich

het slechts

het Doopformulier, dat n.1.

is

niet alleen

zijn

met den

hiermede evenals

dit

bij

tevens voor Israël

de Schrift herhaaldelijk de uitdrukking voorkomt

uwer vaderen", hoewel

Zoo ook zegt

met het Hoofd en

dus

is

Zoon gesloten, maar met alle kinderen Gods. Het Abraham toen God een verbond sloot met hem, gold en

;

met één vader gesloten was.

God met ons

persoonlijk een verbond

aandient als het geestelijk zaad van Christus, heeft een ver-

bond met God gesloten en

heeft

dan ook recht op de zegelen des Verbonds. Het

formulier ziet in de kinderen, die ten

doop geheven worden,

niets anders

dan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 1028 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 569

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 1028 Pagina's

PDF Bekijken