Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 396

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 396

college-dictaat van een der studenten, niet in den handel

2 minuten leestijd

;

Locus DE Ecclesia.

216 kenen der christenen,

weten aan het geloove, en wanneer

te

zij,

aangenomen heb-

bende den eenigen Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden, en de gerechtig-

God

heid najagen; den waren

noch

ter rechter-

nu

Dit

ter linkerhand,

en hun vleesch kruisigende met zijne werken."

schoon, maar hierbij geraakte

zeer

leek

en hunnen naaste liefhebben; niet afwijken noch

de een den ander zou gaan keuren, en men

dat

in

zou verzeilen. Dat gevaar zagen de vaderen aan de volgende

er

zij

omdat

zou,

nochtans

er

aan

zinsnede

leden

in

die

zijn,

opdat

toe,

zonden en tekortkomingen hebben

zij

in

Op

dit

Op

is

dus

het oogenblik

doen hebben,

of

is

tweede deel

te verklaren.

wij hieraan iets toe.

niemand

te

heeft tot een kerkformatie behoord.

hij

heeft zich een confessie ontwikkeld, die toen ter tijd

niet bestond.

Op

wie doelde dan vooral het tweede deel van

Niet

van

het

artikel

De

keerden.

art.

29?

de Roomschen bedoeld, maar de eigenlijke strekking van

zijn

in

ligt

dit deel

het groote aantal Anabaptisten, die in ons land ver-

van

eersten, die in ons land

Gereformeerden,

Rome

maar Wederdoopers, en de

zich afwendden,

waren

niet

eerste poging der Calvinisten

is

om al die dolende groepen tot een behoorlijke kerkelijke formatie te Nu ontstond echter de vraag Mogen we met al die Anabaptisten

geweest, brengen.

:

We

samen een kerk fornieeren? en

dagen de keur der personen bemoeielijkt.

die

die keur niet zoo moeielijk, dewijl wij met

Van den anderen kant nog

gehoorzaamheid des Heeren

oog op den tegenwoordigen toestand voegen

het

„Alzoo

:

maar zij strijden

vergevinge hunner zonden hebben, door hetgeloove in Hem."

Hierdoor werd reeds deze wijs

zij,

nemende gestadiglijk hunne

;

toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de

Jezus, in denwelke

Daarom voegden

nooit een kerk verwerpen

alsof daar nog geen groote zwakheid in hen

niet,

het fataal gevaar,

in

de Labadistische wateren

alle zijden.

men

daartegen door den Geest alle dagen huns levens

Met

men

dewijl

juist

Anabaptisten

de

confessie er aan toe

:

we

dit

in

is

gericht

dienst des vleesches verliepen, voegt de

„hun vleesch kruisigende met zijne werken."

Wanneer we dus zeggen, bedoelen

zien dus tegen wie die heele keur

dat

in

dit

artikel

zekere incongruentie

dogmatisch en logisch. Eene belijdenis echter

is

is,

dan

geen dogma-

maar het spreken der overtuiging, met het oog op de personen en toestanden, waaronder men zich geplaatst ziet. De vaderen zagen zich in

tisch

hun

opstel,

genoodzaakt, naast de notae ecclesiae formatae, notae

tijd

de personen, met wie men de formatie der kerk mocht

Wat nu duidt

de

kingen,

het

derde deel

absentia zij

notarum,

opgemerkt, dat

betreft, dat

de confessie

in

ter

te

geven voor

hand nemen.

Rome

niet alleen aan-

maar ook de ergerlijkheden en gruwelijke dit

toen geen

kwaad

afwij-

kon, maar wel in onzen

tijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis - pagina 396

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 728 Pagina's

PDF Bekijken