Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 59

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 59

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

§ zonde

16

In VS. ligt

van

Eens

overwinnen.

te

Satan den kop

31

aan het zaad der vrouw gelukken den

het

zal

de wortel en het uitgangspunt

te indiceeren dat hier

Hier heeft

magistrale macht.

alle

gratia communi.

vermorselen.

ie

voorloopig

is

De

2.

God

eerst

't

aan een mensch over

een mensch macht en zeggingsschap.

wordt

19

VS.

In

brood eten."

Adam gezegd

tot

des

luiheid

Is

:

„in het zweet

uws aanschijns

duivels oorkussen, de arbeid

is

zult gij

een reddend

en.

zegenend middel, waardoor zonde en bederf wordt tegengehouden. De instelling van den arbeid is dus een hoogst belangrijk element voor de Gratia

Communis.

En

Vs. 21.

het

de

menschelijk

spreekt

er

God wederom den voortgang van dood en verderf stuiten. De bedekking van 't menschelijk lichaam was middel. Letten we op het denkbeeld van schaamte, hoe

een krachtig een gouden

God ook

lijn

van menschelijke ontwikkeling

werk

te

22—24

uitgaat,

in

den

daartoe daaruit

dan gevoelen we, hoe

met Gratia Communis tusschenbeide tredend, reddend voor

hier

menschdom

leven dat

in,

mensch wil

Vs.

God maakte voor Adam en zijne vrouw rokken van De strekking en beteekenis van deze plaats voor gaat verder dan we nu handelen, maar dit element

Heere

toog ze hun aan.

vellen en

't

ging.

een

bevatten

eenigszins

geheimzinnige mededeeling, maar die

voor de Gratia Communis van het uiterste gewicht

is.

Bij

wijze van resumptie

hier alleen het volgende.

Had God den mensch beide

getreden

dien

laten

^

y?

zijn

gaan en was

hij

niet tusschen-

zou de ontwikkeling der zonde

doorgedrongen.

Dit wordt bedoeld met „het

des levens."

volkomen verloren zou

Caput

In dit derde

Communis

weg

Doch God de Heere belette dit en stuitte onmiddellijken doorgang der zonde, omdat anders het menschdom

boom

van den

alzoo

eigen

met Gratia Communis, dan

rechtstreeks tot haar « » eten

zijn

zijn.

is

God dus

bezig

om met

de eerste Ansatze van Gratia

het menschelijk geslacht voor vernieling te bewaren en eene ontwik-

keling voor het menschelijk leven mogelijk te maken.

Caput 4

:

4

en

5

vgg.

toont

ons weer een ophoudende daad, die tegen

den doorgang der zonde inwerkt, en wel op V/aar de

10

daar komt Dit

het

doorwerken

in

God waarschuwend tusschenbeide. tot de Gratia Communis en niet

tot

de Gratia Specialis, want

zal zeggen, dat Kaïn een uitverkorene was.

beeld als een verlorene. innerlijk

leven

God komt

van den mensch

niet tot

betreft,

manier

Kaïn's hart tot verderf en moord,,

behoort

niemand zijn

zonde wil

drieërlei

De

Bijbel toch teekent

Abel maar

gaat er

tot Kaïn,

dus wat

ook een waarschuwende

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 59

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken