Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 642

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 642

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

LOCÜS DE CONSUMMATIONE SAECULI.

166

een

ligt

gaan

y^aa-^xx.

dat uit de hemelen

om

dat men,

;

rwv

j3xcnXsix

volksstaat en dat koninkrijk der hemelen

is.

dus zoo kras mogelijk uitgesproken, dat de Joodsche volksstaat

ligt

heeft

de

uw

moet dus uwen Joodschen volksstaat uittrekken en over-

Gij

in dit koninkrijk,

Hierin uit

Tusschen

tG}v ojpxvCiv.

fixa-LXdx.

het

bij

ware volk Gods

komen, moet overgaan

te

in

obpxu(ov.

De eenige conditie om in dien volksstaat van het koninkrfik der hemelen komen is niet eene vleeschelijke, maar eene zedelijke n.1. de //erai/o^a en deze

c.

te

;

aan

als

zoowel aan de heidensche, Romeinsche soldaten,

wordt

bekeering

der

eisch

de Parizeen

d.

aan de Joden

i.

En als de Joden hebben, omdat zij Abra-

beding gesteld.

als

meenden iets boven die heidensche Romeinen vóór te hams kinderen waren, dan wordt door Johannes die vleeschelijke afstamming uit Abraham voor nul en geener waarde verklaard, want, zoo zegt hij, daarmede zijt ge nog maar precies gelijk aan den voor u liggenden steen (Matth. 3 9.) d. Johannes wijst erop, dat Christus komt tot eene Kpia-ic voor Israël (Matth. 3 10.) Deze woorden toch mogen volstrekt niet worden verstaan als slaande op het laatste oordeel want ze staan tusschen twee andere gezegden x de zooeven besproken woorden van vs. 9, de verwerping van Israël; en /? vs. 11, 12 :

:

;

:

de aankondiging van Christus' komst, die duidelijk geteekend wordt

van Hem, „wiens wan doorzuiveren"

zal

tarwe

zijne

in

brengen

te

wijngaard lijke

kerk

en

(d. ;

i.

schen

doch

;

zien

als i.

eene

Israël)

dat wel alzoo, dat Hij het kaf zal verbranden en zijne

en

schuur samenbrengen.

de

en die „zijnen dorschvloer(d.

is"

brengt

vrucht

Israël),

Hij

Hij niet

maar naar de

komt dus om eene Kplcng in Israël weer naar den akker of naar den

aToB-r.KYi

zegt, niet

dat in die fix(nXtix rOiv

de Tviüfix rov

'la-pxy;X,

naar

zijn

we

o'jpxv(,iv

maar to

na hem kwam, zou doopen (Matth. 3

Hij, die

Zoo

hand

schuur

d.

i.

de christe-

eene nieuwe formatie alzoo.

Johannes

e.

in zijne

:

een volksgeest zal heer-

Ylviüpix "Ayiov,

met welken

11.)

dus duidelijk, dat er geen andere uitlegging der profetie wordt

gegeven. Laat ons er bovendien op letten, dat er

en een

uéyztu,

maar van een

TTiio-tc

en een

Het geredde deel staat op en klimt op 30.

zien

we

leven

Simeon

niet sprake is

kyxcrrxa-tc n.1. tot uit

de

een lager staat

TrrGxric

fixa-iXdx rwi/ o'jpxv(iiv. in

van Jezus,

Israël,

terwijl

een hooger

gerepresenteerd door Herodes het toelegt op

de heidenen

in

de Magi

uit het

goud en mirrhe aanbrengen, en Christus een toevlucht vindt

noemde hem dus 40.

van een

de houding der overheid ten opzichte van het kindeke Jezus,

dan bemerken we, hoe het

bij

terecht allereerst rh

Jezus' optreden zelf.

(pu)g

tu>v ïB-vQ^v.

in

Oosten wierook Egypte. Simeon

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 642

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken