Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 1002

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 1002

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

Locus DE Christo (Pars Tertia).

186

zou elk mensch een duivel geworden

dan

zijn en ware heel de schepping in „Dan zou hij, gegeten hebbende van den boom des levens, een god geworden zijn" Daarom plaatste God de Cherubim aan den ingang des hofs, wat ten gevolge heeft, dat de mensch zijn heerschappij over 't creatuur verliest en al het creatuur macht krijgt over hem. „Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren. In 't zweet uws aanschijns zult gij

opstand gekomen tegen God.

brood eten".

De Adam

„niphiaooth en otooth" zijn nu niets anders, dan dat daarin de macht, die

geen

wonderen

in

't

het

in

natuurlijk de genezing

Waar

daar

paradijs;

waren het

zijn

natuurlijke dingen (except

van kranken en opwekking der dooden, die

in

para-

't

konden gebeuren).

dijs niet

het nu de groote vraag

mensch

De wonderen

paradijs bezeten had, incidenteel terugkeerde.

God

of

of het creatuur

is,

macht

hebben over den

zal

over het creatuur en waar Christus als Middelaar besteld

macht Gods over het creatuur

uit te

oefenen, daar

komen

zijn

in

is

om

die

koningschap

wonderen voor. Vandaar wordt in Israël niet de vis violentiae maar de macht van den geest getoond denk aan de wonderen in Egypte, bij de Roode Zee, in de woestijn. Al die wonderen heeft Christus 't zij middellijk telkens

;

onmiddellijk

zij

't

macht. die

Daarom

in

uit

zijn al die

koninkrijk

't

den hemel gedaan

der

als

openbaring van Zijn koninklijke

wonderen en teekenen openbaring van de machten, hemelen

verborgen

liggen

en

die

in

't

paradijs te

loor gingen.

Toen Christus op aarde kwam betoonde dus geen

zijn

ze dienen

om

kunststukjes 't

om

Hij diezelfde

macht.

De wonderen

zijn leer te bewijzen, maar

de waarheid van

koninkrijk der hemelen te toonen.

Juist in die

genezing van

kranken, macht over de elementen en opwekking der dooden, wordt de rechtstreeksche macht, die de Middelaar als koning over alle creatuur bezat, spiritueel en

zonder vis violentiae, openbaar.

Vandaar dat aan dien wonderen-cyclus nog toegevoegd wordt een program.

Want

nadat Christus van de aarde weggegaan was, trad een tusschentoestand

waarin

in,

het

creatuur

over den mensch zou heerschen.

Het zou dus den

schijn hebben, alsof Christus wel een korten tijd over het creatuur geheerscht

maar op den duur na zijn hemelvaart het had moeten afleggen. Van1^ zijn opstandat op dat program twee punten moesten voorkomen

had,

daar ding als

:

:

2e

het

oordeel.

koning over het creatuur

tuur,

al

bleef

oordeelsdag dat

laatste

het

het

;

nog een

Zijn eigen opstanding, wijl dit zijn triumf

het laatste oordeel tijdlang

om

te toonen,

met gebroken macht heerschen,

voor goed aan den mensch onderworpen zou worden.

einde

van

Christus'

was

hoe het creain

dien

Vandaar

koninklijk program, van dat program der reali-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 1028 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 1002

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 1028 Pagina's

PDF Bekijken