Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 514

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 514

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

LOCUS DE FOEDERE.

120

en

in

den omgang der geloovigen

de natuur gedacht

Dan

leidt.

de gewone tegenstelling deze:

is

het leven, zooals dat uit de schepping na den val

is

genade,

buiten

en

overgebleven,

is

daartegenover staat dan een eigen leven van de

van Christus, dat voortvloeit

kerk

doen met een onderscheiding van natuur

te

en genade, die op een dwaalspoor

Zoo wordt dan de genade van de gemeene gratie

de genade.

uit

uitsluitend opgevat als particulier, en het geheele veld

de natuur gerekend. Die voorstelling nu

tot

schen

val de natuur

de

is,

van den mensch

geschonden

niet

in

zonde de

originalis

iustitia

Rome,

dat

natuur

ongeschonden.

zelf vergiftigd tenis, lijke

dat

Nu

dan

is,

is

krans van den

Maar

leert

men

bij

men nu

gegaan.

Leert

boom

afgenomen, dan

is

den val

echter als

de

blijft

genade

ligt,

Rome

tot

de erken-

eenvoudig het natuur-

zonder bloemkrans.

is

Voor een

gratia

is

ook

ze

doorgedrongen. Die tegenstelling heerscht de wedergeboorte

niet uit te

erkennen beiden, dat

de Gereformeerden, dat de bloem

als

particuliere

van natuur en genade over, en zoo

er

leert,

een bloem

De Roomschen daaren-

de natuur geschonden. Zoo komt

is

wat buiten de

alles

loor

te

;

De natuur is wel verzwakt, maar integra communis is geen plaats. Onze vaderen nu, de consequentie van hun belijdenis nog niet voelend, namen de zegswijze

leven

gebleven. volle

een

slechts

er

evenwel

opgehangen. De Gereformeerde opvatting

is

Roomsche mechanisch.

organisch, de

door den

alleen datgene er van

belijdenis

ontloken aan den natuurlijken stam van het leven.

tegen zeggen, dat ze aan het leven is

maar

is,

De Gereformeerde

behoort tot de natuur van den mensch

originalis

iustitia

naturalia kent de

gratie niet. Zij leidt tot de voorstelling, dat

wat praeter naturam was.

afviel,

dat

gemeene

der

belijdenis

Room-

een nawerking van den

is

De Roomsche dogmatiek met haar pura

invloed.

dien

gekomen,

opzichte

maar

in

wordt

is,

de laatste

gewoonlijk

is

in

in

onze Gereformeerde literatuur

onze kringen thans nog.

eigenlijk tot

de natuur gerekend.

Al

wat

Wel

is

twintig jaren van lieverlee een kentering

nog altoos de oude

het toch

tegenstelling, die

gemaakt wordt.

We

moeten dus

in

de eerste plaats nagaan, wat

woord natuur beteekent. In het Nieuwe Testament vinden we

in

de Heilige Schrift het

woord natuur en

het

natuurlijk gebe-

zigd ter weergeving van twee verschillende Grieksche woorden,

„Deze

n.1. (pixnr.oq

de wijsheid

^^jy^iY.bq.

Als onze overzetting

in

Jacobus 3

die van

boven afkomt, maar

is

aardsch, natuurlijk, duivelsch", staat er

Grieksch: Oin

\rrriv xZtyi

Zoo ook Judas

:

19.

-f]

rofix

:

15 heeft

is

in

en

niet,

het

'iv'ji^tv KXTipysjifiiirf],kKX^ Ï7riyiioq,'\>uy^tK/),^xifMOvi(3i^r]i:.

Hollandsch: „Deze

zijn

^\j-^LY.oi,Wvd>fjiy.fjL\ly^ovTtq.

Evenccns

zelven afscheiden,

het, die zich

natuurlijke menschen, den Geest niet hebbende." }fiopiC,ovTiq,

:

1

Grieksch Cor. 2

:

:

O-jtoï

14a,

~J<tvj

zi

'j-ttz-

Hollandsch: „De

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 1028 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Providentia, Peccato, Foedere, Christo - pagina 514

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 1028 Pagina's

PDF Bekijken