Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Sacra Scriptura, Creatione, Creaturis - pagina 404

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Sacra Scriptura, Creatione, Creaturis - pagina 404

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

Locus DE Sacra Scriptura (Pars Secunda.)

230

Schrift

Rome's

van

die

de

vraag boven

Schrift

wat

:

leerde,

stoel

Iedereen voelde

uiteen.

waarheid ? Voorts

is

en leven, dan was er

leer

in

Zoodra Rome geheel baas werd, liepen Rome's

meer divergentie.

steeds

en

met hetgeen

zei

de

spoedig,

dat

hetgeen

Rome

de

de

m.

a.

w. wie zal judex

antwoordden, dat

;

c

;

:

weg

Geest

er

niet

;

als

of

de

en

judex

De

in

in

oordeel

't

De

nu hier terwijl

;

nu ook ex

traditie,

is

judex magistralis

a.

:

was de

maar langs den gewonen

geïnspireerd,

eigen conscien-

zijn

in

zelve,

synode en van conscientie, maar

uitspraak van den Heiligen Geest

maar was nu reeds merkbaar, omdat

de

de

de Heilige Geest

of

af,

of

kwam

absoluut eerst

ook reeds spreekt

Hij

de Schrift en het bewustzijn.

Zoo is

uit,

de paus

ministerialis judex

kerk en of de conscientie recht oordeelde, hing er van

ook zoo oordeelde.

:

:

om

supremus bleef de auctor Scripturae

die bediende zich van

;

zeiden

:

Maar de Gereformeerden en

dwaling.

drieërlei

al

aan

norma norma is

zeide

recht

't

Rome antwoordde

had gegeven

voor

Schrift, niet

Rome

1.

wie heeft

;

de judex particularis lag voor ieder

;

magistralis

Het bleek hun

de

De Gereformeerden

zijn ?

kerkleven, maar

punt dus van veel gewicht. Status

toepassen

judex particularis.

synode vergaderd

de judex

Heilige

Schrift

paus bewaarden

den

middelijken tie

de

die

judex ministerialis in

Nu de norma

2.

Geest,

Lutherschen

kerk

plus de traditie.

Schrift

Schrift.

Heilige

b.

dit

was: men verschilde over norma en judex.

te beslissen,

cathedra

aan

gaf

getuigenis

oplei.

Heilige

alleen

de

wel

Geest

Heilige

't

conscientie ontevreden waren.

de dogmatische ontwikkeling werd

Bij

quaestionis is

van

de teederen

juist

de

de beantwoording merkte men, dat

bij

de ongeloovigen geen bezwaar hadden tegen de kerkleer en dat

lijn

kwam

dien strijd

In

dit.

staat

de quaestie

noodzakelijk.

Denk

;

bezien wij haar nu nader. Het ontstaan van geschillen

eens, dat

kon doen. Wat zou dan de zaak

Rome zijn ?

in alles gelijk

Dat

als

had en dat

zij

einduitspraak

de kerk 3 eeuwen bestaan had,

Dus

eeuwen Kon nu alles door één orgaan opgelost, dan was zijn ze wel alle uitgekomen. alles beslist. Was er een absoluut orgaan om uitspraak te doen, dan ware van dat oogenblik af de overheid verplicht om alles uit te voeren, wat tegen de uitspraken van dat orgaan ingaat. Ze is dienares Gods en als er nu een absoluut orgaan voor zekerheid is, moet de overheid de Schrift maintineeren. Rome's moorden en dooden was op hun terrein consequent. Vrijheid van

alles

uitgemaakt was.

conscientie,

Rome's

vrijheid

der

leer uitgesloten.

zoek overtollig, zou

van de

Alle ketterijen repeteeren zich steeds.

kerk

in

3

drukpers en eeredienst wordt alles consequent door Is

er een absoluut orgaan,

zelfs twijfel

doen

rijzen, of het

moeten aangenomen en de

dan

is

ook nader onder-

wel waar

fides implicita

is

is.

De

decreta

volkomen op haar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 776 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Sacra Scriptura, Creatione, Creaturis - pagina 404

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 776 Pagina's

PDF Bekijken