Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 359

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 359

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

De magistratu tamquam

§11.

Neen, ook de niet-Christelijke Overheid natuur genoeg gegevens om,

kunnen vervullen.

te

het

der

rijk

genade.

zij

het

ministro Dei.

331

Overheid en heeft door het Hcht der

is

ook op minder volkomen

wijze, haar taak

De magistraat behoort tot het rijk der natuur en niet tot De magistraat is eene algemeene instelling voor alle

kinderen der menschen en niet enkel voor de gedoopte volkeren, heeft bestaan lang eer er een speciale openbaring

voor een groot deel magistratuur

zoodanig

als

kwam

en ook nu nog bestaat de magistraat

andere gegevens dan het

zonder

dus

is

als

licht

De

der natuur.

gegeven van Gratia communis voorzien

van hetgeen haar voor de uitoefening van hare macht

in

beperkten zin noodig

is.

Wanneer men nu de wetgeving bij de Heidensche volken nagaat of ook bij de Mahomedanen, vindt men allerwegen, dat de daar bestaande wetgeving bijna

zonder uitzondering toegeschreven wordt aan de goden en dat de obli-

gatio

om

gehoorzamen daaruit

te

naam

afgeleid wordt, dat de Overheid in

der goden, auctoritate deorum en ex inspiratione deorum die wetten gegeven heeft.

Waar

A.

en waardoor vindt nu de Overheid in de natuur de gegevens

de ordinantie Gods 't

Antwoord

luidt

:

lo.

om

kennen 7

te leeren

den mensch,

in

door de wetsgenialiteit, die God Almachtig door communis Gratia aan

20,

enkele volkeren en enkele personen geeft en 30.

door de providentieele leiding

1,

In

den

organisch

natuurlijk

het

mensch,

verband,

dat

d.

w.

z.

verband,

in

dat

in

de historie.

de natuur van den enkelen mensch,

bestaat tusschen den

mensch en de

voorts in de noodzakelijke behoeften, die zich lijke

uit

stoffelijke

Door de andere

staat

is

goederen en

dat dus bestaande mensche-

en

genialiteit

keren

te

regeeringsgenialiteit, d. w.

z.

dat aan het eene volk meer dan

een genie voor het politieke leven en voor de inrichting van den

gegeven.

Syrische

het

Zoo heeft 't Grieksche volk meer dan het Babylonische of Romeinsche volk weer meer dan het Grieksche die politieke

van God ontvangen. zegenen, maar

om

ordinantiën te openbaren.

En God schonk ze

die niet

door de vrucht van die volkeren

De Grieken hebben meer den

die

twee politieke geniale trekken

Die volken nu, aan welke uit zich

zelf

God den

in

om al

enkel die vol-

meer van

zijne

kant van de libertas

ontwikkeld, de Romeinen meer den kant van de auctoritas en juist

in

leven doen kennen.

20.

het

in het

tusschen mensch en mensch bestaat en

in

zooverre vullen

deze beide volkeren elkander aan.

genialen aanleg geschonken heeft, hebben

wetsgenieën voortgebracht,

d.

w.

z.

mannen

als

Solon en Pytha-

hooge mate een wetgevend genie bezaten. Zulk een genie ontvangt men niet door studie, maar het heeft God beliefd in den mensch de

goras, die in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 359

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken