Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 540

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 540

college-dictaat van een der studenten

2 minuten leestijd

LOCUS DE CONSUMMATIONE SAECULI.

64

der wereld,

die

toon leven, naar het goeddunken huns

wereldschen

een

in

weelde en genot en die hunne conscientie

harten, in overdaad,

stillen

met de

gedachte, dat na den dood alles terecht komt.

Daarom

het zaak in onze gereformeerde kringen de overtuiging, dat de

is

een voor de eeuwigheid beslissend karakter draagt, levendig insluipsel eener kettersche leer 4. e.

a.

De

op

te

punt beslist tegen te gaan en

dit

dood

houden en ieder te bestrijden.

uitspraken der Heilige Schrift laten dan ook den uitweg, dien Oertel

om

insloegen

aan

Rome

ontkomen,

te

niet toe.

Wat was

die

uitweg?

Heeft na den dood, aan de andere zijde van het graf de eigenlijke bekeering

der 950/0 plaats dan komt de kerkelijke dienst op aarde voornamelijk op een dienst

voor die dooden neer.

Doch

aarde gebracht.

Woords met wat

Rome dan ook

Daartoe heeft Oertel

e.

daarbij hoort,

de kerkedienst op

op aarde een dienst des

a.

leeren, dat, evenals er

is,

dat zoo ook aan de anders zijde des grafs tot

op de wederkomst des Heeren een dienst Evangelie

feitelijk

om ook

is

onder die millioenen

Sacramenten

de

bedienen enz.

afgestorvenen

het

Om

tweede stadium van het vagevuur, de dienst op aarde,

dus

het

prediken,

te

De vergadering

der

als niets

is.

afgestorvenen

dit

nu zoo besteld, dan hadden

we

Doch dan zou ons dit zoo zijn Immers niemand kan daarvan iets weten, tenzij God het mede-

geopenbaard. Er

dus de groote kerk, waarbij de onze

Had God de Heere

eenvoudig ootmoedig het

deelt.

is

te laten

Rome's gevaar deed ontkomen.

glippen, zochten ze iets te vinden, dat hen aan

op aarde

te

hoofd

buigen.

te

derhalve voor hunne bewering bewijs

is

En

openbaring des Heeren noodig.

dit

uit

Schrift,

de

niet leveren.

Ze

de Heilige

nu kunnen die heeren

beroepen zich alleen op zwevende uitlatingen, op enkele aanwijzingen, die

zij

meenen te vinden, doch die niets beteekcnen. We moeten dus bij de verdere behandeling dezer gewichtige kwestie scherp onderscheiden tusschen de Roomsche voorstelling van het vagevuur en de voorstelling

der

Vermittlungstheologen,

verschil bestaat.

De Roomschen

tusschen welke beide een principieel

belijden,

(met de Gereformeerden saam) dat

maar de Vermittlungstheologen menschen na den dood in eene nieuwe phase van ontwikkeling komen, waarin zij nog tot het geloof en de bekeering kunnen komen. De voorstanders dezer laatste theorie dan kunnen zich niet op ééne Schriftuurplaats in positieven zin tot staving van hun beweren beroepen. aan deze zijde van het graf de beslissing valt leeren,

a.

dat

;

alle

Laat ons een

man nemen

als

Abraham.

Volgens deze theologen heeft Abraham nu reeds geleefd ongeveer 2000 jaar. Dien

tijd

heeft

hij

doorgemaakt

twee phasen een heel

in

:

klein stukje hier

op de

wereld, slechts 130 jaar, daarentegen 1870 jaar in die andere wereld, hetgeen

dus eene verhouding geeft van

1

tot

15.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

Dictaten dogmatiek. Locus de Magistratu, Consummatione Saeculi - pagina 540

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1910

Abraham Kuyper Collection | 804 Pagina's

PDF Bekijken