Bekijk het origineel

Afgeperst - pagina 55

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Afgeperst - pagina 55

2 minuten leestijd

WAT

IN

AZIË BROEIT.

51

ling juist de averechtsche positie in, dat de accurate verslaggever van

Het Handelsblad op 31 December schreef: „Wat de Minister heden over zelf

het niet

Bijzonder

onderwijs

Indisch

beseffen,

te

onderwijs

regel,

al

strijd

openbaar

het van a tot z door een liberaal

Krasser kon het toch

gezegd, was,

heeft

zoozeer in

al

scheen

hij

met Dr. Kuyper's eisch

onderwijs

had kunnen

aanvulling,

't

:

dat

zijn gesproken"'.

niet.

En nu mijn tweede bewijs, dat uit de Pers. Reeds eer de Minister op 22 November aan het woord kwam, was

in

hij

beslist

om

even

1909, tegen Dr. Kiiyper positie te nemen, en

men

een

als in

orgaan der liberale Pers opgeroepen,

ook doen. Er werd den Er moest weer ruzie gestookt, en Minister dus een val gezet. het geschiedde onder herinnering aan de „cordate" manier waarop de Minister in 1909 tegen Dr. Kuyper van leer was getrokken. OpMeer dan hij in de zettelijk wees ik daar den Minister nog op. journalistieke wereld thuis, scheen een waarschuwing mijnerzijds hier geen weelde. Men mocht er den Minister niet laten inloopen, en dit ware van zelf onmiddellijk voorkomen geweest, zoo hij mij op 22 November geheel hetzelfde geantwoord had, v/at hij den heer Van Deventer in laatsten termijn antwoordde op 30 December. twijfelde

En nu

er

lag

niet

hierin

aan,

of

hij

zou

het pijnlijke, dat

dit

hij

juist het tegendeel deed,

nog den eigen avond en den volgenden morgen heel de liberale Pers jubelde over de „flinkheid", waarmee hij ten tweeden male den chef der antirevolutionaire club had tegen gestaan. Den avond te voren nog hielp de Pers mee, om den Minister te „De heer prikkelen. Zoo las men toen in Het Handelsblad nu niet verstaan gegeven, dat hij Kuyper heeft den Minister te weer, als tv/ee jaren geleden, paganistische misstappen moest begaan .... Pas dus goed op, heer Malefijt. Gij weet nu waaraan gij u hebt te houden". En hoe nu na zijn rede van 22 November? Toen kon men 's morgens bijv. in De Nieuwe Rotterd. Cour. lezen „Hoe zal thans wel de gemoedsgesteldheid van den afgevaardigde voor Ommen zijn ? Zal hij zich zelven trachten diets te maken, dat ook ditmaal slechts in schijn minister de Waal Malefijt aan de zijde van de vrijzinnigen staat? De fantasie van Dr. Kuyper vermag veel, maar voorshands betwijfelen wij toch, of hij tot dit kunststukje van zelfbedrog in staat is. Want op de meest afdoende wijze heeft de Minister èn op het stuk van de verhouding van Gouvernement tot Christelijke religie, èn ten aanzien en

dat

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 120 Pagina's

Afgeperst - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 120 Pagina's

PDF Bekijken