Bekijk het origineel

In Jezus ontslapen - pagina 111

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In Jezus ontslapen - pagina 111

2 minuten leestijd

101

XXIII. ,33eïteeb

met

tuitte

Die

ïteeberen".

overwint,

die zal bekleed

worden met

witte kleederen en ik zal zijnen naam geenszins uitdoen uit het boek des levens en ik zal zijnen naam belijden voor mijnen Vader en voor zijne 5. Openbaring 3 engelen. •,

:

witte kleed " is gehuld worden „ het gewaad van den Overwinnaar, in het eerekleed van den Triumphator, in de prachtkleedij van hem die zegepraalt. Ook hier gaat de hooge beeldspraak door. Alle volk uit die dagen kende het eerebetoon, dat ten deel

Omhangen worden met

in het

die den vijand versloeg en zegepralend uit den viel aan hem krijg wederkeerde. Tot in ons woord: Zegepralen toe, klinkt die juichtoon na. Zege is de overwinning, en pralen is schitteren. En zoo zegepraalde in triomfantelijk en intocht de veldheer aan ,

het hoofd van zijn vreugdedronken leger. Aldus te triomfeeren voor aller oog, en onder het gejubel van al het volk zegepralend te worden ingehaald binnen de poorte was de hoogste glorie die den dapperen krijger ten deel en zijn vijanden viel. Hij gesierd en in het glansgewaad gehuld geketend aan zijn zegekar. Nu is alle strijd en krijg, en zoo ook alle triomf op aarde, slechts de verzwakte afschaduwing van den grooten strijd tusschen het rijk van Christus en het rijk van Satan, en deswege alle aardsche triomftocht slechts het verflauwde beeld van den alles te boven gaanden triomf van hem die de poorte van het Nieuw,

,

Jeruzalem binnentrekt. Het beeld is dus niet gezocht. Het bood zich van zelf aan. En zoo gaat de Christus op Pathmos voort, den ingang van zijn

verlosten

in het

rijk

der heerlijkheid aldoor in het beeld

van wie op aarde zegepraalt, te schetsen. Uitgeput uit den strijd op leven en dood wederkeerend, wordt de moe gestreden held eerst verkwikt door den Boom des Levens en gesterkt met het verborgen Manna. Daarop wordt de witte keursteen hem in den zegelring aan de hand geschoven. Het overwonnen heidensche wezen wordt geketend aan zijn zegekar. Hij ontvangt macht over de heidenen. Dan wordt het eereteeken van de Morgenster hem om den hals gehangen. En nu trekt men hem het eeregewaad aan, het witte kleed, dat Christus zelf hem geven zal. ,

.

m

Die overwint, die

zal bekleed

worden met

witte kleederen.

,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 236 Pagina's

In Jezus ontslapen - pagina 111

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Abraham Kuyper Collection | 236 Pagina's

PDF Bekijken