Bekijk het origineel

Heilige orde - pagina 21

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heilige orde - pagina 21

rede in den bond van antirevolutionaire kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 mei 1913

2 minuten leestijd

19

HEILIGE ORDE.

dat

ook ons volk

levenstaak te volvoeren en voor zijn rechten

zijn

Vanzelf moet daarom

staan heeft.

pal

te

alle

hooger gezag opklimmen,

het

is

niet anders

toch

om

geroep

men ook

deze grondgedachte, dat ook

uit

het kiesrecht ernst met onze zes millioen inwoners

met den histo-

volk vormend, en

Een

rischen levensgang die zich in dat volk heeft geopenbaard.

rekenen

alzoo ook hier met de Heilige Orde Gods,

we

zoo

het

ook

't

juist zooals

aan de grenzen.

tol

andere

mengen

van buitenaf.

exceptie

God voor

Het door

models

't

is

een bespotting worden van

gezag

Maar

het leven nooit.

die inbreuk

toch den regel zelf nooit op, en telkens moet

van

't

op den 't

God

maar den één

God met

spreekt erin, dat

maar den een

we ons door God ge-

Die ordinantie Gods nu spreekt hier

als

oog hierop, ons

man, de andere

vrouwen voorhanden en

slaat,

gezin

allengs

volk

opgroeit.

zijn

al-

den ander deed geboren worden. Ze

uit

het

als vrowiv

niet allen eender,

deed geboren worden.

Ze spreekt erin, dat steeds ongeveer een gelijk getal

vrouw

regel heft

beeld dat

ons geenszins allen hoofd voor hoofd, los van elkaar en

apart, schiep,

en

Eens-

recht.

't

leven in onze gedachten vormen, weer aan de

stelde ordinantiën getoetst.

dus, dat

alle

Polygamie

En onder een tyrannieken monarch

kan de monogamie vervangen. zelfs

in

de

ééne

de

volk verordineerde huwelijk kan geschonden worden.

kan

Ook

exceptiën.

historisch opgegroeid volk

kan

Onder een

elementen

gedurig

onze

inzake

wemelen van

hierbij

volksverband

organisch

schier verdringen.

zich

bevonden

straks

Natuurlijk kan het

't

Alleen zoo maakt

Gezinshoofden-kiesrecht opkwam.

bij

saam één organisch-levend

als

hoe onvolkomen ook uitgewerkt,

en,

dan

gezag

uit het ouderlijk

een

zijn. 't

Dat

gezin

en

geslacht,

't

En dus ook,

band

huwelijk den

er het

product van

straks

uit

't

mannen en

om man

Dat

is.

uit

't

geslacht heel een

dat dit volk de organen, die voor

rechten zullen pleiten, steeds in verband met zijn organisch

bestaan, te bestellen heeft.

Dat

't

zóó en

niet

anders

is,

toont en bewijst

U

zielkundig zoo geheel onderscheiden bestaan van

't

geestelijk en

man en vrouw

worden van 't kindeke en de na't Scheppen van koloniën tuurlijke saambinding der geslachten, laat ik er nu buiten. Ik neem nu 't menschelijk leven in zijn maje-

het geheel machteloos geboren

stueus geheel, zooals

't

uit schier nietig begin,

;

na den Vloed, zich

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

Heilige orde - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

PDF Bekijken