Bekijk het origineel

Heilige orde - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heilige orde - pagina 31

rede in den bond van antirevolutionaire kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 mei 1913

2 minuten leestijd

29

HEILIGE ORDE.

was

opgezet, in de alle persoonlijkheid opslorpende dwangtheorie

van

het Socialisme.

In alle land spat

verloopt en ontbindt zich, en moet die het in

van

't

't

Liberalisme dan ook uiteen,

aanzien dat de basterdspruit,

Socialisme gewon, een mene tekêl upharsin op den gevel

't

vaderlijk huis dorst verwen. Uit vertrek na vertrek ziet nu

't

reeds de oude liberale familie zich in haar eigen huis verjagen;

moet langs

bang voor de karrewats,

en,

zolder

naar

of

wie

vluchten,

vliering

en corridor naar

trap

eens

was

meester

in

't

liberale volkspaleis.

Voor een wederopkomen van

Liberalisme, M. H., behoeft

't

U

daarom geen angst meer om 't hart te slaan. Neen, het gevaar zit niet bij Schoolwet-monomanen als Tydeman; ook niet bij wie een hunner als den „slimmeling" heeft gedoodverfd; en

het radicaal getheoretiseer van onze Vrijzinnig-democra-

min

in

ten.

Dat

pakt

alles

't

volk

niet,

mist stuwkracht, en sleept niet

Al wat van Christus afviel onder de massa wil bloedkleur

meê. zien

kan

;

den; en

Magna

Uw

anders dan door

niet

rood

't

elke stembus die we verder komen,

bij

Charta

uw

altoos

;

roeping,

weer de

M.

vol

over

in eigen lijfprogram

plicht en

tasten

gloed ontvonkt wor-

in

opnieuw gedoemd een kolom

telkens

te

even-

al

H., is

Heilige

te

't

uit

als

Christus

niet

diepte, die

voorheen, het Kruis

Marx

tegen

ook

hij

neen,

de Liberalist

der Socialisten

boeken.

daarom, principieel door

orde

onzes Gods tegen de

chaotische wilsopdringing van den mensch over

nu weer,

is

omhoog

te

te heffen

plaatsen

maar tegen de machten

opriep, te getuigen. In geen land van

ook

;

en voor den

;

uit

de

Europa glanst

't volk nog met zulk Zoo goed als nergens zaagt ge 't onder eigen vaandel en in zoo stramme organisatie tegen de macht der Revolutie optrekken. Ook elders is van Tegen de Re-

politiek gesproken, het Christelijk element in

een klaarheid als ten onzent.

:

volutie het Evangelie strijd

alleen

staat

't

uw bij

heel

nam

!

Neerlands politieken

;

laat

't

gis

treffelijker

af,

Mannen van Amsterdam,

maar mikt ditmaal vooral met

dan ge

dagen hebt ge voor de

't

blijft

't

voor nu vier jaren deedt.

borst, laat

't

Zoo

zoo dan ook steeds meer

al

in

niet achter

broederen. Speelt in niets op zien-komen. Schiet geen

meer op den nog

in

die rijke gedachte vleesch en bloed aan.

het land door

hoofdstad blijken.

uw

wel geroepen, maar

pijl

scherpste oog,

Nog

achttien

die dagen dan één ijveren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

Heilige orde - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

PDF Bekijken