Bekijk het origineel

Heilige orde - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heilige orde - pagina 19

rede in den bond van antirevolutionaire kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 mei 1913

2 minuten leestijd

HEILIGE ORDE.

eigen trouw of door gelijken

natuur der dingen zelve in

even volledig aan den wedstrijd

ruil

der volken kon deelnemen, dan

zou

ja,

strijd

vast beleid en onverdroten ijver

17

op de grenzen met de

alle tol

en, bij nobele concurrentie,

zijn,

volksgeluk

't

in alle

Maar zoo

van gelijkheid beveiligen kunnen.

is

't

land op voet

Zoo

niet.

biedt

ons Hooger Bestel de Heilige orde dezer wereld, gelijk Bilderdijk 't

Heel de menschheid

bezong, niet aan.

en

ingedeeld,

natiën

die,

is

nu eenmaal

afstamming, het Nationale leven, en

waar

kansen

ongelijke

't

sen.

En

ons

niet,

men nu

of

op

wij varen

heeft,

alle

verschil in

't

juist dit nationale leven kan,

den

antwoordt

al

weer zeer poverlijk

nu schept, met

Juist die ongelijkheid

zijn.

volken

door ons, maar door Gods eigen

niet

bestel hier overrijk, daar slechts zoo zoo, en elders

voorzien

in

zelfbehoud niet mis-

uit

tol

die natuurlijke grenzen deren

:

wateren, en de zee besproeit alle landen,

wat verscheelt ons dan de wedstrijd der natiën

?,

dan antwoord

zooals Babel's torenbouw alle zich spreiden der menschheid

ik,

poogde

zoo wil ook

te stuiten,

uw

Vrijhandel

Toch

zij

geen

hier

Immers

verkeerd.

en

hij

denk

ik

't

vrijhandel

vaderland

zijn

en

wordt

zich als geboren wereldburger.

er

aan

niet

zijn,

geen

en

misverstand,

denkbaar

tijden

licht

te

al

Straks voelt

cosmopoliet.

landen

maar

vergeet

nationale voor

De koopman op

algemeen menschelijke doen wijken. verliefd,

't

te

versta

mij

Godswege om den

van

die

uwer

zeggen, dat er geen

Voor een land met grondstoffen overvoed, Vrijhandel roepen. in vetten bodem rijk, met alzijdigen toegang en uitgang, en met een

technisch

waar, vanzelf contrabande.

exotische

Wat men ons

sprake.

Vrijhandel

stelsel.

alle

vaardig ras bevolkt, ware een

En daarop nu zeg

en

leven

op

het

menscli leven

en

niet

alle recht

het

de

al

is

dat

uitgeroepen,

menschheid heeft

anders

als eisch

voor schier

ik

met Friedrich

List,

den

zulks op de

Thomas Cooper, Adam

driestweg

niet

hier geen

moord van het natioverbreken van de Heilige Orde moet uit-

eenig machtigen denker, dat

loopen. Of heeft

is

Vrijhandel als eenlg

is

Vrijhandel als de vondst opgevischt uit den

menschelijken bajert.

nale

anders dan op

Doch daarvan

en aanpreekt

dogma, Vrijhandel

als

en volk.

land

looft

tol,

te

Smith's trouwe volgeling,

men

rekenen, en dat

dan een non-entity,

van bestaan mist en alleen

eeniglijk

in

d.

i.

't

met den nationale

een onwezen, dat

de verwarde koppen der

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

Heilige orde - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1913

Abraham Kuyper Collection | 38 Pagina's

PDF Bekijken