Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 92

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 92

2 minuten leestijd

ARTIKEL XXI.

84 Vraag. Antw. waren. Dat 2.

Wat 1.

gaf deze zalving te kennen ? Dat deze personen Gode aangenaam en wettig verkoren

zij gewillig en bekwaam zouden gemaakt worden om hun bedienen. Dat zij zouden strekken tot levende schilderijen van den be3. loofden Messias, den gezalfde des Heeren.

ambt

te

Vraag.

ambten

Christus

Is

gezalfd

tot

de bediening van deze drie

?

Antw. Ja toch, tot Profeet, Deut. 18 15. Een Profeet uit midden van u, uit uwe broederen ais mij, zal de Heere uw God verwekken naar Hem zult gij hooren tot Priester, Psalm 4. 110 De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen. Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek tot Koning, Psalm 2:6. Ik toch heb Mijnen Koning gezalfd over Zion, den berg Mijner heiligheid. :

het

;

;

:

;

Hoe zoo ? Door voorverordineering van eeuwigheid.

Vraag.

Antw.

1.

De Vader

Hem

verordineerd en geroepen om Middelaar te zijn, eer de 3. Alzoo ook Christus heeft Zichzelven niet wereld was, Hebr. 5 verheerlijkt om Hoogepriester te worden maar die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd 1 Petr. 1 20. Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. 2. Door dadelijke bekwaammaking in den tijd; waarvan de Midde1. De Geest des Heeren is op Mij, omdat de Heere laar spreekt, Jes. 61 Mij GEZALFD heeft, om eene blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis. heeft

:

;

:

:

:

Vraag. Toon eens aan dat de Zaligmaker dezen naam, op eene veel heerlijker wijze droeg dan de profeten, priesters en koningen onder het Oude Testament ? Antw. 1. Zij droegen dien naam ten hoogste als voorbeelden van Christus, maar Gods Zoon draagt dien naam als het tegenbeeld van allen. 2. Zij werden slechts gezalfd door menschen, maar de Zaligmaker is onmiddellijk van God Zijn Vader gezalfd, Psalm 45 8. Daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven Uwe medegenooten. 3. Zij werden alleen met uiterlijke lichamelijke olie gezalfd, maar de Zaligmaker is gezalfd met inwendige olie des H. Geestes, Hand. 10 38. Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft, met den Heiligen Geest en met kracht. maar Jezus is 4. Zij ontvingen den Geest Gods spaarzaam gezalfd met den Heiligen Geest op eene overvloedige wijze zonder mate, Joh. 3 34. God geeft Hem den Geest niet met mate. 5. De zalving van deze werd bepaald in hunne personen, maar •

.

.

:

:

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken